Modificările morfofuncționale ale mucoasei esofagului în boala de reflux gastroesofagian
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
21 0
SM ISO690:2012
ISTRATI, Valeriu; SCURTU, Alina; SCORPAN, Anatolie; CALIN, Ghenadie. Modificările morfofuncționale ale mucoasei esofagului în boala de reflux gastroesofagian. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 231.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Modificările morfofuncționale ale mucoasei esofagului în boala de reflux gastroesofagian

Morphofunctional changes in the esophageal mucosa in gastroesophageal reflux disease


Pag. 231-231

Istrati Valeriu1, Scurtu Alina12, Scorpan Anatolie1, Calin Ghenadie1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Raional Râbnița
 
Disponibil în IBN: 25 martie 2021


Rezumat

Background. Gastroesophageal reflux disease (GERD) continues to occupy the leading position among gastroenterological diseases. The prevalence of GERD varies between 8 and 40%, in the Republic of Moldova - 17.4%. To date, not all the mechanisms of development of this pathology are known. Objective of the study. To study the peculiarities of morphofunctional changes of the esophageal mucosa in patients with different endoscopic forms of GERD. Material and Methods. Were included 104 patients, diagnosed clinically and endoscopically with GERD (nonerosive form - 27 and erosive form 77 patients). Age of patients 35-65 years (70 men and 34 women). In all patients in the study, fibroesophagogastroscopy was performed with esophageal bioptate sampling and histopatomorphological study, determination of nitric oxide (NO) metabolites in blood serum. Results. Inflammatory infiltrate and erosions of the esophageal mucosa were detected in 88.3% of cases (erosive form GERD). In both forms: hyperplasia of the basal layer (100%), elongation of the papillae (97.4%), vacuolation of cells (72.7%), acanthosis (27.3%), hyperkeratosis (42.9%), vascular changes (51 .9%), hemorrhagic infiltrate (42.6%). In 88.3% of cases, histolymphocytic infiltrate predominates, which is associated with interstitial hemorrhage (42.6%). Average value of stable NO metabolites in blood serum: 83.43 ± 0.7 0mol / l - non-erosive form of GERD, and erosive - 97.02 ± 0.4 μmol / l. Conclusion. 1. Histological examination of the esophageal bioptate found histological changes characteristic of the chronic inflammatory process, with typical local vascular changes, which correspond to the endoscopic form of GERD. 2. The level of NO metabolites in the blood serum correlates with the endoscopic.

Introducere. Boala de reflux gastroesofagian (BRGE) continuă să ocupe poziția de lider în rândul bolilor gastroenterologice. Prevalența BRGE variază între 8 și 40%, în Republica Moldova – 17, 4%. Până în prezent nu sunt cunoscute toate mecanismele de dezvoltare ale acestei patologii. Scopul lucrării. Studierea particularităților modificărilor morfofuncționale ale mucoacei esofagului la pacienții cu diferite forme endoscopice ale BRGE. Material și Metode. Au fost incluși 104 pacienți, diagnosticați clinic și endoscopic cu BRGE (forma nonerozivă – 27 și forma erozivă - 77 de bolnavi). Vârsta pacienților 35-65 ani, (70 bărbați și 34 femei). La toți pacienții din studiu s-au efectuat fibroesofagogastroscopia cu prelevarea bioptatului esofagian și studierea histopatomorfologică, determinarea metaboliților oxidului nitric (NO) în serul sanguin. Rezultate. Infiltrat inflamator și eroziuni ale mucoasei esofagului au fost depistate în 88,3% de cazuri (forma erozivă BRGE). În ambele forme: hiperplazia stratului bazal (100%), alungirea papilelor (97,4%), vacuolizarea celulelor (72,7%), acantoză (27,3%), hipercheratoză (42,9%), modificări vasculare (51,9%), infiltrat hemoragic (42,6%). În 88,3% cazuri predomină infiltratul histolimfocitar, cărui i se asociază hemoragie interstiţială (42,6%). Valoarea medie a metaboliților stabili ai NO în serul sangvin: 83,43±0,7 μmol/l - forma non erozivă a BRGE, și erozivă - 97,02±0,4 μmol/l. Concluzii: 1. Examenul histologic al bioptatului esofagian a constatat modificări histologice caracteristice procesului inflamator cronic, cu modificări vasculare locale tipice, care corespund formei endoscopice a BRGE. 2. Nivelul metaboliților NO în serul sangvin corelează cu forma erozivă endoscopică a BR

Cuvinte-cheie
gastroesophageal reflux disease, nitric oxide, acanthosis, hyperkeratosis,

boala de reflux gastroesofagian, oxid nitric, acantoză, hipercheratoză