Aspectele toxico-igienice a intoxicaţiilor suicidale cu medicamente
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
48 0
SM ISO690:2012
TONU, Tatiana. Aspectele toxico-igienice a intoxicaţiilor suicidale cu medicamente. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 160.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Aspectele toxico-igienice a intoxicaţiilor suicidale cu medicamente

Toxic and hygienic aspects of suicides by drug poisoning


Pag. 160-160

Tonu Tatiana
 
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
 
Disponibil în IBN: 24 martie 2021


Rezumat

Background. According to the WHO, nearly 800.000 people die due to suicide every year, but suicide attempts occur 10 times more frequently. Suicide attempts in children with toxic medication ingestions are on the rise. The accessibility of medicines causes individual, family, social and economic problems. Objective of the study. The assessment of suicide by drug poisoning. Material and Methods. Data from statistical Forms “18-san” and 360-1/e approved by the Order of the Ministry of Health, Labor and Social Protection no. 348 of 19.03.2019 „On the notification, research and monitoring of cases of acute non-professional intoxications exogenous of chemical etiology in the Republic of Moldova”, were analyzed during 2012-2019 years. Results. A total of the 28829 cases of chemical poisonings during 2012-2019 year (among them 891 or 3% fatal cases), 9411 (33%) cases were caused by drugs, including 29 deaths. Drugs were responsible for 3919 (42%) poisoning cases among children. A total affected people (55%) used drugs for suicide (paracetamol, analgesics, antibiotics, etc.), men were poisoned 1.8 times more often than women. The main causes of suicidal drug poisoning were family conflicts, failures in life, free access to medicines, unrequited love. Conclusion. Drug poisoning remains a public health concern, accounting for 1/3 of all poisonings cases, of which 55% were intentional, predominantly among men. The continuously monitoring suicide cases and development of national suicide prevention strategy are necessary to avoid the drugs poisonings.

Introducere. Conform OMS, anual se înregistrează 800 mii decese suicidale, iar tentativele de suicid de 10 ori mai mult. Se observă sporirea tentativelor de suicid la copii, prin ingerarea medicamentelor. Accesibilitatea acestora duce la disfuncții individuale, familiale, sociale și economice. Scopul lucrării. Evaluarea intoxicațiilor suicidale cu medicamente. Material și Metode. Au fost analizate datele pentru anii 2012-2019 din formularele statistice 18-săn., nr. 360-1/e aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 348 din 19.03.2019 cu privire la notificarea, cercetarea și monitorizarea cazurilor de intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică în Republica Moldova. Rezultate. Din numărul total de 28829 cazuri de intoxicații acute de etiologie chimică din anii 2012 – 2019 (891 ori 3% fatale), 9411 ori 33% au fost medicamentoase, inclusiv 29 decedați. În structura intoxicațiilor cu medicamente, 3919 sau 42% revin copiilor. Din persoanele afectate 55% au utilizat medicamente în scop suicidal (paracetamol, analgezice, antibiotice etc), de 1,8 ori mai des în rândul bărbaților decât al femeilor. Cauzele principale fiind conflictele familiale, nereușitele în viață, accesul liber, dragoste ne-reciprocă. Concluzii. Intoxicațiile cu medicamente rămân o problemă de sănătate publică, constituind 1/3 din totalul intoxicațiilor, dintre care 55% au fost intenționate, predominant în rândul bărbaților. Pentru evitarea acestora este necesară monitorizarea continuă și elaborarea strategiei de prevenire a sinuciderii.

Cuvinte-cheie
poisonings, drugs, suicide,

intoxicații, Medicamente, suicide