Estimarea intoxicațiilor alcoolice la copii
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
21 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-25 10:30
SM ISO690:2012
STINCĂ, Cristina; PÎNZARU, Iurie; TONU, Tatiana; SÎRCU, Raisa. Estimarea intoxicațiilor alcoolice la copii. In: Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 21-23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: USMF, 2020, p. 157.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 2020
Congresul "Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”"
Chişinău, Moldova, 21-23 octombrie 2020

Estimarea intoxicațiilor alcoolice la copii

Estimation of alcohol poisonings in children


Pag. 157-157

Stincă Cristina, Pînzaru Iurie, Tonu Tatiana, Sîrcu Raisa
 
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
 
Disponibil în IBN: 24 martie 2021


Rezumat

Background. Globally, 3 million (5.3%) deaths (25% in aged 15-29) annually result from excessive alcohol consumption. The average age who drink alcohol is 11 years for girls, 10 for boys. Persons aged 12-17 years consume alcohol weekly. In Russia, out of 2 million alcoholics, 60000 are children under 14 years. Objective of the study. Estimation of cases of harm to children through alcohol consumption. Material and Methods. Statistical Forms 18-san. “Statistical report on state surveillance and control of public health in the district, municipality” and no. 360-1/e „Register of persons with acute exogenous non-professional poisonings of chemical etiology” were analyzed during the 20152019. Results. A total of 13657 chemical poisonings were registered, of which 3705 were intoxications with alcohol. Alcohol abuse is the second leading cause of chemical poisonings. Excessive alcohol consumption affected 768 (20.7%) children, being a risk factor for severe antisocial behaviors (aggression, murder, accidents), abuse, addiction. Reasons for consumption: self-affirmation - 55%, peer influence - 30%, indisposition - 10% and 5% - accidentally. Approximately 35% of those who poisoned the first time, consumed alcohol at home, being produced in their ousehold and 2% of intoxicated children were diagnosed with alcoholic coma. Conclusion. The situation of alcohol consumption is a life threatening. Annually 27.1% of persons have alcohol poisonings. Thus, the limit of alcohol access, education of children about the harm of alcohol, the involvement of parents, authorities-all of this are essential for achieving a healthy society.

Introducere. La nivel global, 3 milioane (5.3%) decese (25% de 15-29 ani) anual rezultă din consumul nociv de alcool. Vârsta medie de consum este 11 ani la fete, 10 la băieți. Dintre copiii consumatori, cei de 12-17 ani beau alcool săptămânal. În Rusia, din 2 milioane de alcoolici, 60 mii sunt copii sub 14 ani. Scopul lucrării. Estimarea cazurilor de afectare a copiilor prin consum de alcool. Material și Metode. Au fost studiate intoxicațiile cu alcool la copii, înregistrate în perioada anilor 2015-2019, din formularele statistice 18-san. „Raportul statistic privind supravegherea și controlul de stat a sănătății publice în raion, municipiu” și nr. 360-1/e „Registrul de evidență a persoanelor cu intoxicație acută neprofesională exogenă de etiologie chimică”. Rezultate. În perioada anilor 2015-2019, au fost înregistrate 13657 intoxicații chimice, dintre care 3705 cu alcool. Abuzul de alcool este a 2-a cauză a intoxicațiilor chimice în țară. Consumul excesiv de alcool a afectat 768 (20,7%) copii, fiind un factor de risc pentru un comportament antisocial grav (agresivitate, omor, accidente), abuz, dependenţă. Motivele consumului: autoafirmare - 55%, influența semenilor - 30%, indispoziție - 10%, accidental - 5%. Circa 35% afectați prima dată au consumat alcool în familie, produs în propria gospodărie, iar 2% din copiii intoxicați au avut diagnosticul de comă alcoolică. Concluzii. În țară, situația consumului de alcool este una amenințătoare. Anual, 27,1% persoane au intoxicație alcoolică. Astfel, este necesară limitarea accesului, educația copiilor despre impactul alcoolului, implicarea părinților, autorităților – un pas esențial întru obținerea unei societăți sănătoase.

Cuvinte-cheie
alcohol, poisonings, children,

alcool, intoxicații, copii