Caracterizarea reziduurilor provenite din lanțul de producere a cătinii albe
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
261 14
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-21 12:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
662.637 (1)
Explozivi. Combustibili (100)
SM ISO690:2012
MARIAN, Grigore; BANARI, Alexandru; GUDIMA, Andrei; DARADUDA, Nicolae; PAVLENCO, Andrei. Caracterizarea reziduurilor provenite din lanțul de producere a cătinii albe. In: Ştiinţa Agricolă. 2020, nr. 2, pp. 91-96. ISSN 1857-0003.
10.5281/zenodo.4321228
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa Agricolă
Numărul 2 / 2020 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202

Caracterizarea reziduurilor provenite din lanțul de producere a cătinii albe

Characterization of residues proceeding from sea buckthorn production chain

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4321228
CZU: 662.637

Pag. 91-96

Marian Grigore, Banari Alexandru, Gudima Andrei, Daraduda Nicolae, Pavlenco Andrei
 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 martie 2021


Rezumat

This paper deals with the possibility of using agricultural residues for the production of densified solid biofuels. The aim of the study is to evaluate energetic characteristics of plant residues that come from sea buckthorn production chain in the conditions of the Republic of Moldova. The biomass for investigations (branches obtained as a result of pruning sea buckthorn trees of the Cora variety) was collected from an experimental plantation established in 2014. The analyses carried out in the Laboratory of Solid Biofuels of the State Agrarian University of Moldova show that moisture content of the studied samples, estimated immediately after pruning, does not exceed 46%. Ash content varies within the limits of 0,49-1,94%, and the net calorific value is from 16,92 to 17,21 MJ/kg when the humidity equals to 10%. Based on the gained results, it has been proven that plant residues from sea buckthorn pruning can be used as a raw material for the production of densified solid biofuels with the qualitative characteristics that comply with European standards ENPlus 3

Această lucrare se referă la posibilitatea folosirii unor reziduuri agricole pentru producerea biocombustibililor solizi densificați. Scopul lucrării este evaluarea caracteristicilor energetice ale reziduurilor vegetale provenite din lanțul de producere a cătinii albe în condițiile Republicii Moldova. Biomasa pentru investigații (ramuri obținute în urma emondării pomilor de cătină albă din soiul Cora) a fost colectată de pe o plantație experimentală înființată în anul 2014. Analizele realizate în cadrul Laboratorului de biocombustibili solizi al Universității Agrare de Stat din Moldova arată că conținutul de umiditate al probelor investigate, estimat imediat după operațiile de emondare, nu depășește 46%. Conținutul de cenușă variază în limitele 0,49-1,94%, iar valoarea calorifică inferioară la umiditatea de 10% a marcat valori de la 16,92 până la 17,21 MJ/kg. În baza rezultatelor obținute s-a demonstrat că reziduurile vegetale provenite de la emondarea cătinii albe pot fi folosite în calitate de materie primă la producerea biocombustibililor solizi densificați cu caracteristici calitative conforme normelor europene ENplus 3.

Cuvinte-cheie
Agricultural residues, Hippophae rhamnoides, biomass, Moisture content, Ash content, Calorific value,

Reziduuri agricole, Hippophae rhamnoides, biomasă, Conţinut de umiditate, Conținut de cenușă, Valoare calorifică