Farmacistul clinician – scut în calea erorilor de medicație în farmacia de comunitate
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
88 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-02 16:44
SM ISO690:2012
CHIRIŢĂ, Cornel; MARINECI, Cristina Daniela; ŞTEFĂNESCU, Emil; ZBÂRCEA, Cristina Elena; ŞEREMET, Oana Cristina; MIHAI, Dragoş Paul; TĂNASE, Alexandra Mihaela; NEGREŞ, Simona. Farmacistul clinician – scut în calea erorilor de medicație în farmacia de comunitate. In: Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar. 19-21 aprilie 2018, Chișinău. Chișinău: Tipogr. "Imprint Star", 2018, pp. 228-230. ISBN 978-9975-3159-5-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective. 2018
Conferința "Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective"
Chișinău, Moldova, 19-21 aprilie 2018

Farmacistul clinician – scut în calea erorilor de medicație în farmacia de comunitate

Clinician pharmacist – a shield against medication errors in the community pharmacy


Pag. 228-230

Chiriţă Cornel, Marineci Cristina Daniela, Ştefănescu Emil, Zbârcea Cristina Elena, Şeremet Oana Cristina, Mihai Dragoş Paul, Tănase Alexandra Mihaela, Negreş Simona
 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
 
Disponibil în IBN: 19 martie 2021


Cuvinte-cheie
farmacist clinician, erori de medicație,

clinician pharmacist, medication errors