Corelaţia dintre drepturile omului și dreptul pozitiv
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
256 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-21 21:38
SM ISO690:2012
SĂBIESCU, Bianca-Luciana. Corelaţia dintre drepturile omului și dreptul pozitiv. In: Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică, 18 octombrie 2013, Chişinău. Chişinău: ULIM, 2013, pp. 304-309. ISBN 978-9975-101-20-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică 2013
Conferința "Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică"
Chişinău, Moldova, 18 octombrie 2013

Corelaţia dintre drepturile omului și dreptul pozitiv


Pag. 304-309

Săbiescu Bianca-Luciana
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2021


Rezumat

Drepturile omului sunt acele drepturi care vizează viaţa, libertatea şi demnitatea oricarei fiinţe umane şi care trebuie respectate cu orice preţ. Tocmai pentru a se asigura respectarea acestora pe plan intern cât şi internaţional,s-au creat o serie de norme juridice care nu trebuie încălcate. Pentru buna funcţionare a acestui mecanism normativ trebuie promovată şi respectată cooperarea internaţională,astfel încât între normele juridice naţionale în vigoare la un moment dat într-un stat — dreptul pozitiv — si cele internaţionale, să nu existe divergenţe. Este de reţinut faptul că ori de câte ori va apărea o discordanţă între normele interne şi cele internaţionale din domeniul drepturilor şi libertaţilor fundamentale ale omului,vor prima reglementările internaţionale. Aceste idei întăresc importanţa interdependenţei dintre drepturile omului şi dreptul pozitiv.

Human rights are those rights that target life,liberty and dignity of every human, being to be respected at all costs.Just to ensure compliance both internally and internationally,there has been created a series of legal rules that should not be violated. For the proper functioning of this legal mechanism ,it should be promoted and respected international cooperation in this field, so beetween national valid legal rules at a certain moment in a country- positive low- and international ones,there should be no divergence. It should be noted that whenever there will be a discrepancy beetween domestic and international rules in the field of human rights and fundamental freedoms will be applied internatiomal rules. These ideas reinforce the importance of interdependence beetween human rights and pozitive law.

Cuvinte-cheie
drept internațional, drepturile omului, libertățile fundamentale, drepturile pozitive, Convenţia Europeană a drepturilor omului,

international law, human rights, fundamental freedoms, positive rights, European Convention on Human Rights

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Corelaţia dintre drepturile omului și dreptul pozitiv">
<meta name="citation_author" content="Săbiescu Bianca-Luciana">
<meta name="citation_publication_date" content="2013">
<meta name="citation_collection_title" content="Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică">
<meta name="citation_firstpage" content="304">
<meta name="citation_lastpage" content="309">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/304-309_8.pdf">