Conceptul juridico-moral al principiului umanist în cadrul instituţiei răspunderii juridice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
125 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-06 11:45
SM ISO690:2012
MUNTEANU, Ruslan. Conceptul juridico-moral al principiului umanist în cadrul instituţiei răspunderii juridice. In: Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică. 18 octombrie 2013, Chişinău. Chişinău: ULIM, 2013, pp. 275-279. ISBN 978-9975-101-20-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică 2013
Conferința "Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică"
Chişinău, Moldova, 18 octombrie 2013

Conceptul juridico-moral al principiului umanist în cadrul instituţiei răspunderii juridice


Pag. 275-279

Munteanu Ruslan
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2021


Rezumat

Drepturile şi libertăţile omului pot fi eficiente numai atunci când există un mecanism legal activ,care garantează drepturile deţinuţilor, şi funcţiile ei în contextul social, psihologic, economic şi politic,ceea ce ar spori eficienţa instituţiilor de drept şi a sistemului juridic în ansamblul. Atunci cînd interacţionezi cu crima sau criminalul „regula de aur“ — fă altora ceea ce vrei să ţi se facă ţie — nu prea funcţionează. Etica creştină a iertării şi a întoarcerii celuilalt obraz, de asemenea, par fi inadecvate în faţa crimei. Filosoful chinez Confucius fiind întrebat direct ce părere are despre principiul conform căruia prejudiciul poate fi reparat prin intermediul bunătăţii.. El a răspuns: „cu ce, atunci v-om răsplăti bunătatea? Răsplătiţi prejudiciu cu justiţie, dreptate, şi bunătatea răsplătiţi-o cu bunătate“.

Human rights and freedoms may come into reality only when there is an active legal mechanism, which ensures convicts rights, and functions whiten the specific social, psychological, economical and political context, which would heighten the efficiency of the legal protective institutions and the legal system as a whole. When dealing with crime and criminals, the Golden Rule „do as you would be done by“ doesn’t work very well. The Christian ethic of forgiveness and turning the other cheek also seems inadequate in the face of crime. The Chinese philosopher Confucius seems to have got it right when asked what he thought of the principle of repaying injury with kindness. He replied, „With what then will you recompense kindness? Recompense injury with justice, and recompense kindness with kindness“.

Cuvinte-cheie
bunătate, instituţii juridice de protecţie, justiţie,

kindness, legal protective institutions, justice