Gradul de prevalenţă (domeniile de distribuire) a nihilismului juridic analizat prin prisma mijloacelor de combatere a acestuia
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
110 0
SM ISO690:2012
MUNTEANU, Rita. Gradul de prevalenţă (domeniile de distribuire) a nihilismului juridic analizat prin prisma mijloacelor de combatere a acestuia. In: Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică. 18 octombrie 2013, Chişinău. Chişinău: ULIM, 2013, pp. 269-274. ISBN 978-9975-101-20-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică 2013
Conferința "Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică"
Chişinău, Moldova, 18 octombrie 2013

Gradul de prevalenţă (domeniile de distribuire) a nihilismului juridic analizat prin prisma mijloacelor de combatere a acestuia


Pag. 269-274

Munteanu Rita
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2021


Rezumat

Actualitatea nihilismului juridic în cadrul societăţii de astăzi este generată de dimensiunile sale extrem de periculoase, de domeniile de distribuţie, dar şi de impactul său destul de „furios“ asupra legii şi a valorilor supreme pe care aceasta le vehiculează. Acest fenomen tinde spre anihilarea oricărei autorităţi legale. Unii apologeţi plini de mîndrie axează pe baza „corupţiei“, „abuzurilor“ şi „nedreptăţilor“ din vechea ordine justificarea pentru răzvrătirea contra ei, dar astfel de lucruri, existenţa cărora nimeni nu o va nega, au fost adesea doar pretextul nu şi cauza izbucnirilor nihiliste. Nihilismul juridic se manifestă ca o descentralizare care intenţionează, nu o simplă schimbare de guvern sau a unei reforme mai mult sau mai puţin răspândită din ordinea de drept existentă, dar înfiinţarea unei concepţii cu totul noi în care dreptul şi legea să nu deţină rolul primordial în crearea şi existenţa şi evoluţia societăţii umane.

The actuality of legal nihilism in today society is generated by the dangerous dimensions of this phenomenon and by its rage against law and its supreme values. The legal nihilism „revelation“ declares, most immediately, the annihilation of any legal authority and rules. Some apologists are fond of citing „corruptions“, „abuses“, and „injustices“ in the old order as justification for rebellion against it; but such things- the existence of which no one will deny-have been often the pretext, but never the cause, of nihilist outbursts. Legal Nihilism manifests itself as a devolution that intends, not a mere change of government or a more or less widespread reform of the existing order, but the establishment of an entirely new conception of the end and means of justice.

Cuvinte-cheie
nihilism, valori supreme, nihilism juridic, reforma, justiţie,

nihilism, supreme values, legal nihilism, reform, justice