Conflicts of Law in the Sphere of Matrimonial Relations with a Foreign Element
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
185 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-18 12:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.9 (139)
Drept internațional privat. Conflictul (136)
SM ISO690:2012
OSOIANU, Natalia. Conflicts of Law in the Sphere of Matrimonial Relations with a Foreign Element. In: Studii Juridice Universitare. 2020, nr. 3-4(51-52), pp. 71-83. ISSN 1857-4122.
10.5281/zenodo.4608102
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122

Conflicts of Law in the Sphere of Matrimonial Relations with a Foreign Element

Conflictele de legi în domeniul raporturilor de căsătorie cu element de extraneitate

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4608102
CZU: 341.9

Pag. 71-83

Osoianu Natalia
 
Free International University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 martie 2021


Rezumat

The article discusses the issue of determining the law applicable to marriage with a foreigner or on the territory of a foreign state. Aspects of the form of marriage and the material conditions of its validity are analyzed. A small comparative study of the legislation of foreign states in this area is being carried out. The Family Code of the Republic of Moldova and some national laws are considered as the basis for internal legal regulation.

Articolul examinează problema stabilirii legii aplicabile căsătoriei cu un străin sau pe teritoriul unui stat străin. Sunt analizate aspectele formei căsătoriei și condițiile materiale ale valabilității acesteia. Se desfășoară un mic studiu comparativ al legislației statelor străine în acest domeniu. Codul familiei al Republicii Moldova și unele legi naționale sunt considerate ca bază pentru reglementarea juridică internă.

Cuvinte-cheie
marriage, conflict of laws, conditions of validity of marriage, marital capacity, polygamy, applicable law, private international law,

căsătorie, conflict de legi, condiții de valabilitate a căsătoriei, capacitate matrimonială, poligamie, drept aplicabil, drept internaţional privat