Regimul juridic al procedurii de obţinere şi retragere a licenţei pentru activitate în regim duty-free
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
123 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-11 13:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.7 (1321)
Drept comercial. Dreptul societăţilor comerciale (1178)
SM ISO690:2012
ODAINIC, Mariana. Regimul juridic al procedurii de obţinere şi retragere a licenţei pentru activitate în regim duty-free. In: Studii Juridice Universitare. 2020, nr. 3-4(51-52), pp. 59-67. ISSN 1857-4122.
10.5281/zenodo.4608100
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122

Regimul juridic al procedurii de obţinere şi retragere a licenţei pentru activitate în regim duty-free

Issuing and Withdrawing the Duty-free Activity License — Legal Regime

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4608100
CZU: 347.7

Pag. 59-67

Odainic Mariana
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 martie 2021


Rezumat

The name of the article itself indicates the main features of the content. There are issues related to the legal procedure of authorizing the duty-free activity, the documents to be submitted and the authorities involved in granting the right to practice this type of commercial activity. As evidenced by an evolution of regulation, authorization and supervision of various types of entrepreneurial activity, the same is true of the change in competencies and the circle of authorities involved in the process related to duty-free business activities.

Denumirea articolului în sine indică direcţia cercetării din conţinut, astfel încât aspectele abordate se referă anume la procedura legală de autorizare a activităţii în regim duty-free, actele ce urmează a fi prezentate şi autorităţile ce sunt implicate în acordarea dreptului de practicare a acestui tip de activitate comercială. Aşa cum se atestă o evoluţie a domeniului ce ţine de reglementare, autorizare şi supraveghere a diverselor genuri de activitate de întreprinzător, exact la fel se constată modificarea competenţelor şi a cercului de autorităţi implicate în proces în cazul subiectelor activităţilor comerciale în regim duty-free.

Cuvinte-cheie
authorization, licensing, licensing authority, trade activity, duty-free regime,

autorizare, licenţiere, autoritate de licenţiere, activitate de comerţ, regim duty-free