Justiția tranzițională în lumea arabă și efectele ei prin prisma „primăverii arabe” declanșate în 2011
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
180 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-27 00:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
344.3 (16)
Drept penal special. Drept penal militar, maritim, aviatic (42)
SM ISO690:2012
GAMURARI, Vitalie; NĂVODARIU, Elena Tania. Justiția tranzițională în lumea arabă și efectele ei prin prisma „primăverii arabe” declanșate în 2011. In: Studii Juridice Universitare. 2020, nr. 3-4(51-52), pp. 13-26. ISSN 1857-4122.
10.5281/zenodo.4608036
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122

Justiția tranzițională în lumea arabă și efectele ei prin prisma „primăverii arabe” declanșate în 2011

Transitional Justice in the Arab World and its Effects in the Light of the “Arab Spring” Launched in 2011

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4608036
CZU: 344.3

Pag. 13-26

Gamurari Vitalie, Năvodariu Elena Tania
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 martie 2021


Rezumat

The events that took place in early 2011, known as the “Arab Spring”, sparked several discussions in relation to regions that were considered closed to the democratic values promoted by Western states. Chain revolutions have primarily addressed a key issue, that of transitional justice, thus trying to bring truth and reconciliation to societies where for decades terror, totalitarianism, serious human rights violations, political repression have reigned, including those committed by police and security organs. Unfortunately, we must note that the lack of traditions in this regard has not allowed the realizations of tasks put before the transitional judiciary in these countries, although, we must admit, some successes have been achieved.

Evenimentele ce au avut loc la începutul anului 2011, cunoscute sub termenul de „primăvara arabă“ au trezit mai multe discuţii în raport cu regiuni care erau considerate închise pentru valorile democratice promovate de statele occidentale. Revoluţii în lanţ au abordat în primul rând un subiect cheie, cel al justiţiei tranziţionale, astfel încercând să aducă adevărul și reconcilierea în societăţile în care timp de decenii au domnit teroarea, totalitarismul, încălcări grave ale drepturilor omului, represiuni politice și din partea organelor de poliţie și de securitate. Cu regret, trebuie să constatăm faptul, că lipsa unor tradiţii în acest sens, nu a permis realizarea sarcinilor puse în faţa justiţiei tranziţionale în aceste ţări, deși, totuși, trebuie să recunoaștem, anumite succese au fost atinse.

Cuvinte-cheie
Arab Spring, transitional justice, truth commission, reconciliation, liability, police, Security,

primăvara arabă, justiţie tranziţională, comisie pentru adevăr, reconciliere, răspundere, poliție, securitate

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-124664</doi_batch_id>
<timestamp>1660053479</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Liberă Internaţională din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Studii Juridice Universitare</full_title>
<issn media_type='print'>18574122</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<issue>3-4(51-52)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Justiția tranzițională &icirc;n lumea arabă și efectele ei prin prisma &bdquo;primăverii arabe&rdquo; declanșate &icirc;n 2011</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Vitalie</given_name>
<surname>Gamurari</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Elena Tania</given_name>
<surname>Năvodariu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>13</first_page>
<last_page>26</last_page>
</pages>
<doi_data>
<doi>10.5281/zenodo.4608036</doi>
<resource>http://www.crossref.org/</resource>
</doi_data>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>