Cumulul cerinţelor faţă de actele procedurale civile
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
107 0
SM ISO690:2012
CRUGLIŢCHI, Tatiana; COJUHARI, Alexandru. Cumulul cerinţelor faţă de actele procedurale civile. In: Orientări actuale în cercetarea doctorală. Ediţia 7, 7 decembrie 2017, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Tipografia "Indigou Color", 2017, pp. 72-73.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7, 2017
Colocviul "Orientări actuale în cercetarea doctorală"
Bălți, Moldova, 7 decembrie 2017

Cumulul cerinţelor faţă de actele procedurale civile


Pag. 72-73

Crugliţchi Tatiana1, Cojuhari Alexandru2
 
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 martie 2021


Rezumat

Procesul civil este o activitate ce se desfăşoară în timp şi constă dintr-un complex de acte procedurale care nu pot fi săvârşite la întâmplare; iată de ce ele trebuie să fie reglementate în mod amănunţit de lege.Condiţiile actelor de procedură civilă desemnează, de regulă, exigenţele legale pe care acestea trebuie să le respecte, ca şi termenele în care pot fi făcute Se admite îndeobşte că unele dintre aceste condiţii au caracter general, fiind aplicabile tuturor actelor de procedură, în timp ce altele sunt speciale, proprii fiecărui act sau unor categorii de acte Există anumite limite procedurale în afara cărora nu este tolerabilă avansarea, derularea procesului. Prezentarea succintă a condiţiilor generale a actelor de procedură se impune ca o premisă necesară în abordarea sancţiunii nulităţii. Aşadar, pentru a produce efectele pentru care a fost destinat, un act de procedură trebuie să îndeplinească condiţiile de fond sau substanţiale şi, totodată, să fie efectuate cu observarea prescripţiilor legale de formă. Per a contrario, efectuarea unui act de procedură în lipsa vreunei condiţii de fond sau cu neobservarea formelor legale nu îşi va produce, în principiu, efectele specifice fiind lovit după caz, de un viciu procedural de fond sau unul de formă. Aceste vicii, la care se adaugă omisiunea îndeplinirii unui act de procedură, atrage anumite sancţiuni; de regulă, nulitatea actelor de procedură