Facilitarea accesului la justiție a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
256 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-15 18:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[342.72/73+347.9](478) (1)
Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ (2649)
Procedură legală. Personal judiciar şi organizare judiciară (774)
SM ISO690:2012
GAVRILENCO, Natalia. Facilitarea accesului la justiție a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare. In: Cunoașterea - suport al integrării sociale. 3 iulie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia „Print-Caro”, 2020, pp. 66-71. ISBN 978-9975-3492-1-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cunoașterea - suport al integrării sociale 2020
Masa rotundă "Cunoașterea – suport al integrării sociale"
Chişinău, Moldova, 3 iulie 2020

Facilitarea accesului la justiție a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare

CZU: [342.72/73+347.9](478)

Pag. 66-71

Gavrilenco Natalia
 
Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
 
Disponibil în IBN: 11 martie 2021


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Gavrilenco, N.</dc:creator>
<dc:date>2020</dc:date>
<dc:source>Cunoașterea -  suport al integrării sociale () 66-71</dc:source>
<dc:title><p>Facilitarea accesului la justiție a cetățenilor Republicii Moldova prin cunoaștere și comunicare</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>