Valorile tradiționale – factor major de asigurare a securității societale a Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
183 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-29 02:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323.1:94(478)+37.035.6 (1)
Mișcări naționale populare, etnice și aspectele specifice. Minorități naționale și etnice (159)
Istoria Moldovei. Republica Moldova (52)
Istoria generală (2929)
SM ISO690:2012
LAVRIC, Aurelian. Valorile tradiționale – factor major de asigurare a securității societale a Republicii Moldova. In: Cunoașterea - suport al integrării sociale. 3 iulie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia „Print-Caro”, 2020, pp. 28-34. ISBN 978-9975-3492-1-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cunoașterea - suport al integrării sociale 2020
Masa rotundă "Cunoașterea – suport al integrării sociale"
Chişinău, Moldova, 3 iulie 2020

Valorile tradiționale – factor major de asigurare a securității societale a Republicii Moldova

CZU: 323.1:94(478)+37.035.6

Pag. 28-34

Lavric Aurelian
 
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
 
Disponibil în IBN: 11 martie 2021