Dimensiunea cunoașterii ca formă a integrării sociale reflectată în literatura română modernă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
196 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-16 19:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.61+37.0+821.135.1.09 (1)
Psihologie socială (724)
Educație (10494)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1697)
SM ISO690:2012
CRISTEI, Tamara. Dimensiunea cunoașterii ca formă a integrării sociale reflectată în literatura română modernă. In: Cunoașterea - suport al integrării sociale. 3 iulie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia „Print-Caro”, 2020, pp. 11-27. ISBN 978-9975-3492-1-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cunoașterea - suport al integrării sociale 2020
Masa rotundă "Cunoașterea – suport al integrării sociale"
Chişinău, Moldova, 3 iulie 2020

Dimensiunea cunoașterii ca formă a integrării sociale reflectată în literatura română modernă

CZU: 316.61+37.0+821.135.1.09

Pag. 11-27

Cristei Tamara
 
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
 
Disponibil în IBN: 11 martie 2021