Criptorhidismul la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
897 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-25 09:17
SM ISO690:2012
CURAJOS, Boris; CURAJOS, Anatol; DZERO, Vera; BERNIC, Jana; ROLLER, Victor; ZAHARIA, Ion; GHEŢEUL, Eugen; SEU, Larisa. Criptorhidismul la copii. In: Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM) . 2007, nr. IX, pp. 46-49. ISSN 1857-0631.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Numărul IX / 2007 / ISSN 1857-0631

Criptorhidismul la copii

Pag. 46-49

Curajos Boris, Curajos Anatol, Dzero Vera, Bernic Jana, Roller Victor, Zaharia Ion, Gheţeul Eugen, Seu Larisa
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

In this article the results of the treatment of 515 children with undescended testis are presented. The risk factors of criptorchidism are established and the election of the efficient treatment tactic is demonstrated. It is very important to choose the optimum time of operation for criptorchidism and correctly to evaluate the results of surgical intervention.

В статье представлены результаты лечения 515 детей с неопустившимся яичком. Установлены факторы риска развития крипторхизма, а также выбора правильной тактики лечения. Отмечена важность выбора оптимальных сроков хирургической коррекции крипторхизма, а также комплексной оценки результатов хирургического вмешательства.