Motivele adresării pacienților cu maladie varicoasă pentru tratament chirurgical
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
110 0
SM ISO690:2012
GHILEȚCHII, Alexandru; VESCU, Luminiţa. Motivele adresării pacienților cu maladie varicoasă pentru tratament chirurgical. In: Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători. 16-18 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP ”Medicina”, 2019, p. 98. ISBN 978-9975-82-148-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători 2019
Conferința "Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 16-18 octombrie 2019

Motivele adresării pacienților cu maladie varicoasă pentru tratament chirurgical

Reasons of seeking surgical treatment among patients with varicose veins


Pag. 98-98

Ghilețchii Alexandru, Vescu Luminiţa
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 9 martie 2021


Rezumat

Introducere. Boala varicoasă este o afecțiune cronică progresivă, caracterizată printr-un proces de degenerare a peretelui venos. Incidența patologiei ajunge la 20-62% din populația generală, flebectomia fiind una din cele mai frecvent efectuate intervenții în secțiile de profil chirurgical.
Scopul lucrării. Determinarea motivelor adresării pacienților cu maladie varicoasă necomplicată pentru tratament chirurgical.
Material şi metode. În studiu au fost incluși 65 de pacienți: 47 femei și 18 bărbați cu vîrsta medie 53 (22-75) ani, care au fost supuși unui interviu standardizat înainte de operația pentru varice.
Rezultate. Membrul inferior drept a fost afectat în 31 (47,7%) cazuri, membrul inferior stâng – 27 (41,5%), afectare bilaterală – 7 (10,8%) cazuri. Motivul adresării bazat pe componentul simptomatic: durere – 9 (13,8%), disconfort – 4 (6,2%), oboseala – 2 (3,1%), greutate în membru – 10 (15,4%) cazuri. Asocierea simptomelor: durere cu oboseală – 2 (3,1%), durere cu disconfort – 9 (13,8%), durere cu greutate în picioare – 2 (3,1%) cazuri. Motivul estetic a predominat la femei – 20 (91%) din 22 cazuri. Componentul psihologic – îngrijorarea și neliniștea, redate de pacient prin frica apariției trombozei – 3 (4,6%) cazuri și a ulcerului venos – 2 (3,1%) cazuri.
Concluzii. (1) În structura motivelor de adresare pentru tratament chirurgical a pacienților cu maladie varicoasă necomplicată predomină simptomele subiective, caracteristice bolilor venoase cronice. (2) Evaluarea preoperatorie a motivului de adresare reflectă așteptările pacientului și poate fi luată în considerație la elaborarea planului individualizat de tratament.Introduction. Varicose disease is a chronic progressive disorder, characterized by degeneration of the venous wall. The incidence of pathology reaches 20-62% of the general population, phlebectomy being one of the most frequent interventions in surgical departments.
Objective of the study. To determine the reasons of seeking surgical treatment among patients with uncomplicated varicose veins.
Material and methods. The study included 65 patients: 47 women and 18 men, mean age 53 (22-75) years, which have been subjected to a standardized interview before the surgical intervention for varicose veins.
Results. The right lower limb was affected in 31 (47.7%) cases, the left lower limb – in 27 (41.5%) cases, and both lower limbs – in 7 (10.8%) cases. The reasons of seeking surgical treatment, based on the symptomatic component: pain – 9 (13.8%), discomfort – 4 (6.2%), weakness – 2 (3.1%), ”heavy leg” sensation – 10 (15.4%) cases. Combination of symptoms: weakness and pain – 2 (3.1%), pain and discomfort – 9 (13.8%), pain and ”heavy leg” sensation – 2 (3.1%) cases. The aesthetic causes prevailed in women – 20 (91%) of 22 cases. The psychological component – worrying and anxiety, presented by the patient as a fear of thrombosis – 3 (4.6%) cases and fear of venous ulcer – 2 (3.1%) cases.
Conclusions. (1) In the structure of the reasons of seeking surgical treatment among patients with uncomplicated varicose veins prevailed the subjective symptoms, being characteristic for chronic venous disease. (2) Preoperative evaluation of the reasons of seeking surgery reflects the patient's expectations and can be taken in consideration in developing the individualized treatment plan.Cuvinte-cheie
maladie varicoasă, motivul adresării pentru tratament, tratament chirurgical,

varicose veins, motivation for seeking treatment, surgical treatment