The effect of autolysis procedures on protein content and enzymatic activity in manniprote extracts of brewer’s yeast
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
88 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-22 18:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.67:663.48 (1)
Microbiologie aplicată (245)
Bere. Industria berii . Malț (8)
SM ISO690:2012
BESHLIU, Alina; CHISELITSA, Natalia; EFREMOVA, Nadejda; CHISELITSA, Oleg; TOFAN, Elena; LOZAN, Ana; DANILIŞ, Marina. The effect of autolysis procedures on protein content and enzymatic activity in manniprote extracts of brewer’s yeast. In: Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society. Ediția 3, 11-12 februarie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2021, pp. 34-35.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3, 2021
Conferința "Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society"
Chişinău, Moldova, 11-12 februarie 2021

The effect of autolysis procedures on protein content and enzymatic activity in manniprote extracts of brewer’s yeast

Efectul procedeelor de autoliză asupra conținutului de proteine și activității enzimatice în extractele manoproteice a levurilor de bere


CZU: 579.67:663.48
Pag. 34-35

Beshliu Alina, Chiselitsa Natalia, Efremova Nadejda, Chiselitsa Oleg, Tofan Elena, Lozan Ana, Daniliş Marina
 
Institute of Microbiology and Biotechnology
 
Proiect:
20.80009.5107.16 Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2021


Rezumat

This paper describes the effects of the influence of different autolysis conditions on the protein content and activity of the antioxidant enzyme catalase in manoprotein extracts from biomass in brewer’s yeast sediments. Autolysis was performed using, as factors of induction of glacial acetic acid and sodium phosphate buffer, at a temperature of + 37 ° C and + 45 ° C, lasting 8 hours and with periodic stirring. As a result of the study, it was established that the maximum protein content and catalase activity was recorded in the experimental variant in which sodium phosphate buffer was used at a temperature of + 45 ° C. The protein content was found to be 67.7 ± 0.09% U.S., and the catalase activity was 822 ± 5.0 mmol / min per mg / protein. The results of the study highlight the potential of the application process in biotechnology for obtaining mannoprotein extracts from brewer’s yeast biomass and their use in various fields, especially in the livestock, food and agriculture sectors

În prezenta lucrare sunt descrise efectele influenței diferitor condiții de autoliză asupra conținutului de proteine și activitatea enzimei antioxidante catalaza în extractele manoproteice din biomasa din sedimentelor levurilor de bere. Autoliza a fost realizată cu utilizarea, ca factori de inducția acidul acetic glacial și tamponului fosfat de sodiu, la temperatura de +37°C și +45°C, cu durata de 8 ore și cu agitare periodică. În rezultatul studiului s-a stabilit că conținutul maxim de proteină și activitatea a catalazei a fost înregistrată în varianta experimentală în care a fost utilizată soluția tampon fosfat de sodiu la temperatura de +45°C. S-a constatat că conţinutul de proteine a fost de 67,7±0,09% S.U., iar activitatea catalazei de 822±5,0 mmol/min la mg/proteină. Rezultatele studiului evidențiază potențialul procedeului de aplicare în biotehnologie pentru obținerea extractelelor manoproteice din biomasa levurilor de bere și utilizarea lor în diverse domenii în special, în sectorul zootehnic, alimentație și agricultură