Cercetări pedologice in aşezarea din prima epocă a fierului Saharna – Ţiglău
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
145 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-15 20:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902(478)"638"+551.4 (1)
Arheologie (746)
Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale pământului (88)
SM ISO690:2012
NICULIŢĂ, Ion; SOCHIRCĂ, Vitalie; NAGACEVSCHI, Tatiana. Cercetări pedologice in aşezarea din prima epocă a fierului Saharna – Ţiglău. In: Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul Tiso-Nistrean Materialele colloquium-ului de vară de la Saharna. 13-16 iulie 2017, Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, România: Editura Mega, 2018, pp. 7-20. ISBN 978-606-020-010-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul Tiso-Nistrean 2018
Colocviul "Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spaţiul Tiso-Nistrean "
Cluj-Napoca, Romania, 13-16 iulie 2017

Cercetări pedologice in aşezarea din prima epocă a fierului Saharna – Ţiglău

Pedological research in the Early Iron Age settlement of Saharna – Ţiglău

CZU: 902(478)"638"+551.4

Pag. 7-20

Niculiţă Ion, Sochircă Vitalie, Nagacevschi Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2021


Rezumat

Aşezarea Saharna – Ţiglău este amplasată pe o terasă înaltă din dreapta râului Nistru, în apropierea localităţii Saharna, raionul Rezina. Aşezarea, cu o suprafaţă de cca 3 ha, a fost investigată arheologic în anii 2007-2009 pe o porţiune de 332 m2. Ca urmare a acestor cercetări au fost descoperite mai multe complexe arheologice (locuinţe, vetre, gropi menajere etc.), precum şi un bogat şi variat inventar arheologic, care se încadrează în intervalul de timp cuprins între sfârşitul sec. XII - prima jumătate a sec. VII a. Chr. În anul 2016, cu scopul investigării solurilor din stratul cultural al sitului, au fost prelevate probe, analizate ulterior în laboratoarele specializate. Cu această ocazie s-a putut stabili că solurile din stratul cultural prezintă urme de impact antropic, exercitat de comunitatea care a locuit pe acest loc, pe parcursul unei perioade îndelungate de timp.

The Saharna – Ţiglău settlement is located on a high terrace on the right bank of the Dniester River, near the Saharna village, Rezina District. The settlement, with an area of about 3 ha, was archaeologically investigated during 2007-2009 on the site of 332 m2. As a result of these investigations, several archaeological complexes (dwellings, hearths, pits, etc.) were discovered, as well as rich and varied archaeological findings referring to the period of time from the end of the 12th c. BC to the first half of the 7th c. BC. In 2016, with the aim of investigating soils in the cultural layer of the site, there were taken samples analyzed later in specialized laboratories. As a result it was found, that the soils in the cultural layer show signs of anthropogenic impact by the community that lived there for a long period of time.

Cuvinte-cheie
aşezare, epoca fierului, cercetări pedologice, activitate antropică,

settlement, Iron age, pedological research, anthropic activity