Particularităţi evolutive ale pneumoniei la persoanele imunocompromise (caz clinic)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
917 44
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-20 19:25
SM ISO690:2012
BOTNARU, Victor; RUSU, Doina; ZLEPCA, Loreta; HAIDARLÎ, Ion; BOLOGA, Vitalie; MUNTEANU, Oxana. Particularităţi evolutive ale pneumoniei la persoanele imunocompromise (caz clinic) . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, nr. 4(32), pp. 99-103. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 4(32) / 2011 / ISSN 1857-0011

Particularităţi evolutive ale pneumoniei la persoanele imunocompromise (caz clinic)

Pag. 99-103

Botnaru Victor, Rusu Doina, Zlepca Loreta, Haidarlî Ion, Bologa Vitalie, Munteanu Oxana
 
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Citomegalovirus hominis rar determină infecţii severe la persoanele cu imunitatea indemnă, pe când la persoanele imunocompromise este o cauză importantă de infecţii severe, deseori fatale. Pneumocystis jiroveci rămâne o cauză importantă de pneumonii severe la pacienţii HIV-infectaţi şi mai este în continuare principala boală defi nitoare de SIDA. Confi rmarea infecţiilor oportuniste este deseori difi cilă datorită manifestărilor clinice şi radiologice „şterse”, modeste, sau atipice, deseori coexistând şi un şir de alte infecţii şi boli asociate imunodefi cienţei.

Human cytomegalovirus rarely causes complications in the healthy individual, however immunocompromised patients are at risk of severe and often fatal cytomegalovirus disease. Pneumocystic pneumonia remains the most prevalent opportunistic infection and often the AIDS-defi - ning illness in patients infected with human immunodefi - ciency virus. Very often the confi rmation of the disease is diffi cult due to the lack of specifi city of clinical and radiological fi ndings, the frequent coexistence of multiple processes or infections in immunocompromised patients.