Timpurile și anotimpurile lui Sergiu Cuciuc
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
101 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-22 13:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
75.071.1(478) (29)
Pictură (282)
SM ISO690:2012
STĂVILĂ, Tudor. Timpurile și anotimpurile lui Sergiu Cuciuc. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 4(59), pp. 143-147. ISSN 1857-0461.
10.5281/zenodo.4509533
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Timpurile și anotimpurile lui Sergiu Cuciuc

Sergiu Cuciuc’s creation – a picture of the times and the seasons


DOI: 10.5281/zenodo.4509533
CZU: 75.071.1(478)
Pag. 143-147

Stăvilă Tudor
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 22 februarie 2021


Rezumat

Sergiu Cuciuc is part of the middle generation of national visual arts. Painter, public personality, the artist was among the first to approach, in an original version what it means and how it can be reflected in painting the way to become the owner of an unmistakable stylistic manner. Everything is due to the motives that derive around some priority topics in its creation: the people from the villages with their daily worries, during the holidays or during the work process, located in the monumental setting of the picturesque hills against which the activities take place. He proved, from the beginning, that he is an author who meditates, selects, analyzes, removing insignificant details and emphasizing the main message through laconic compositions and sober, decorative color. He took from European art the scenes with numerous figures, adapting them to the well-known landscape of Moldova, becoming, along the way, an artist of metaphor in painting, in the form of a non-figurative art.

Sergiu Cuciuc face parte din generația mediană a artelor plastice naționale postbelice. Pictor, personalitate publică, a fost printre primii din generația sa care a adoptat o manieră stilistică inconfundabilă. Aceasta, în special, datorită motivelor care derivă din subiectele prioritare în creația sa: oamenii de la sate cu grijile lor cotidiene, în perioada sărbătorilor sau în procesul muncii, amplasați deseori în cadrul monumental al dealurilor pitorești pe fundalul cărora își desfășoară activitățile. A demonstrat, de la bun început, că este un autor care meditează, selectează, analizează, înlăturând detaliile nesemnificative și accentuând mesajul esențial prin compozițiile laconice și coloritul sobru, decorativ. A preluat din arta europeană scenele cu figuri numeroase, adaptându-le la peisajul familiar al Moldovei, devenind, pe parcurs, un artist al metaforei non-figurative în pictură.

Cuvinte-cheie
generation, landscape, monumental composition, rustic, genre painting, non-figurative art,

generaţie, peisaj, compoziție monumentală, rustic, pictură de gen, artă non-figurativă