Stentul metalic autoexpandabil – Alternativă a intervenţiilor de urgenţă în tratamentul ocluziei neoplazice de colon
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
356 0
SM ISO690:2012
ZASTAVNITCHI, Gheorghe. Stentul metalic autoexpandabil – Alternativă a intervenţiilor de urgenţă în tratamentul ocluziei neoplazice de colon . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, nr. 2(30), pp. 85-89. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(30) / 2011 / ISSN 1857-0011

Stentul metalic autoexpandabil – Alternativă a intervenţiilor de urgenţă în tratamentul ocluziei neoplazice de colon

Pag. 85-89

Zastavnitchi Gheorghe
 
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Ocluzia neoplazică de colon reprezintă o urgenţă chirurgicală frecventă. Decompresia chirurgicală prin colostomie cu sau fără rezecţie şi eventuală reconstrucţie a fost tradiţional considerată tratamentul de elecţie în această situaţie. Totuşi, aceste intervenţii sunt asociate cu o rată semnifi cativă de morbiditate şi mortalitate. Pe durata ultimilor 15 ani a fost obţinut un progres remarcabil în tratamentul nonoperator al ocluziei neoplazice de colon, îndeosebi în utilizarea stenturilor metalice autoexpandabile (SMAE). Recent în literatura de specialitate a fost descrisă utilitatea stentării cu SMAE în tratamentul ocluziei neoplazice de colon stâng ca alternativă a decompresiei chirurgicale. Autorul prezintă revista literaturii şi experienţa proprie la acest subiect.

Colonic obstruction due to malignancy represents a surgical emergency. Surgical decompression with colostomy with or without resection and eventual reanastomosis has traditionally been the treatment of choice. These procedures have been associated with a signifi cant morbidity and mortality rate. Over the past 15 years, great progress has been made in the nonsurgical management of malignant large bowel obstruction, particularly in the area of self-expanding metal stents (SEMS). Recently, SEMS have been used in the treatment of malignant left-sided colon obstruction as an alternative to emergency surgery. The author presents the literature review regarding SEMS efficacy in the treatment of malignant left-sided colonic obstruction.

Непроходимость толстого кишечника опухолевой природы является распространенной хирургической чрезвычайной ситуацией. Хирургическая декомпрессия с использованием колостомы с, или без хирургической резекции и возможной реконструкции, традиционно считается методом выбора в этой ситуации. Однако, эти вмешательства связаны со значительными показателями инвалидности и смертности.За последние 15 лет был достигнут значительный прогресс в неоперативном лечении колоректальной окклюзии опухолевой природы, в частности, с использованием саморасширяющихся металлических стентов (SEMS). В литературе описано использование данного стента с положительным результатом в лечении непроходимости толстого кишечника опухолевой природы, как альтернативы хирургической декомпрессии. Автор представляет обзор литературы по данному вопросу и личный клинический опыт.