Rolul determinarii nivelului de interleukine in prognosticul dezvoltarii si evoluţiei proceselor inflamatorii la accidentatii cu politraumatisme
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
391 0
SM ISO690:2012
BOROVIC, Eduard; ZELENSCHI, Victor; SIDORENCO, Ala; PAVLOVSCHI, Ecaterina. Rolul determinarii nivelului de interleukine in prognosticul dezvoltarii si evoluţiei proceselor inflamatorii la accidentatii cu politraumatisme . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, nr. 2(30), pp. 159-162. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(30) / 2011 / ISSN 1857-0011

Rolul determinarii nivelului de interleukine in prognosticul dezvoltarii si evoluţiei proceselor inflamatorii la accidentatii cu politraumatisme

Pag. 159-162

Borovic Eduard, Zelenschi Victor, Sidorenco Ala, Pavlovschi Ecaterina
 
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Articolul este o scurtă trecere în revistă a literaturii de specialitate cu privire la valoarea determinării în sânge a nivelului interleukinelor, cu scop de prezicere a dezvoltării şi evoluţiei proceselor infecţioase şi infl amatoare, la pacienţii cu politraumatisme, inclusiv la cei cu o preponderenţă a leziunilor sistemului musculo-scheletal şi fracturi deschise ale segmentelor majore. Sunt prezentate date privind relaţia dintre gravitatea traumatismului şi profunzimea tulburărilor imune în organismul afectaţilor.

The article refl ects a brief review of the specialty literature, on determining the value of the interleukin levels in the blood, in order to predict the development and the evolution of the infectious and infl ammatory processes at the patients with politraumatisms, including those with a predominance of musculo-skeletal system injuries and open fractures of the major segments. Data are presented on the relationship between the severity of the injury and the depth of the immune disorders in the body of the victims.

Статья отражает краткий обзор литературы, касающийся значения определения уровня интерлейкинов крови в прогнозировании развития и эволюции инфек- ционно - воспалительных процессов у пациентов с политравмой, в том числе, с преобладанием повреждений опорно -двигательного аппарата и открытыми пе- реломами костей крупных сегментов. Представлены данные о взаимосвязи степени тяжести повреждений и глубины иммунных нарушений в организме пострадавших.