Pneumoperitoneul şi semnificaţia lui în diagnosticul traumatismului abdominal deschis
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
585 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-13 18:22
SM ISO690:2012
ŢÎNŢARI, Stanislav; GHIDIRIM, Gheorghe; ROJNOVEANU, Gheorghe; CEBOTARI, Felicia; JILIN, V.; COTOROBAI, Elena. Pneumoperitoneul şi semnificaţia lui în diagnosticul traumatismului abdominal deschis . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, nr. 2(30), pp. 105-108. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(30) / 2011 / ISSN 1857-0011

Pneumoperitoneul şi semnificaţia lui în diagnosticul traumatismului abdominal deschis

Pag. 105-108

Ţînţari Stanislav1, Ghidirim Gheorghe1, Rojnoveanu Gheorghe2, Cebotari Felicia3, Jilin V., Cotorobai Elena
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Valoarea examenului radiologic panoramic abdominal în conduita pacienţilor cu traumatism abdominal deschis nu este bine defi nită. Prezentul studiu demonstrează că marea majoritate a traumatizaţilor cu leziuni ce necesită soluţionare chirurgicală nu au schimbări radiologice. Chiar şi prezenţa pneumoperitoneului are o contribuţie nesemnifi cativă în tactica de diagnostic şi de tratament, deoarece prezenţa pneumoperitoneului izolat nu este o indicaţie veridică pentru intervenţie curativă. Aceste date argumentează ideea că radiografi a abdomenului nu este relevantă în traumatismul abdominal deschis şi nu trebuie utilizată ca metodă de rutină.

The value of plain abdominal x-ray in the evaluation and management of stab abdominal wounds has not been well defi ned. This study demonstrates that the overwhelming majority of patients with injury requiring surgical repair have normal x-ray. Even isolated pneumoperitoneum does not have a signifi cant impact on the management of these patients and is not a true indication for therapeutic laparotomy. These fi ndings indicate that abdominal plain films are not cost effective in patients with stab wounds to the abdomen and should not be used on a routine basis.

Значение панорамного рентгенологического исследования брюшной полости в обследовании пациентов с открытой травмой живота четко не определено. Настоящее исследование показало, что у подавляющего большинства пациентов с травмами, нуждавшихся в хирургическом лечении, рентгенологических изменений не наблюдалось. Даже наличие в брюшной полости воздуха играло незначительную роль в диагностике и определении тактики лечения, так как не являлось достоверным показанием для хирургического вмешательства. Полученные данные позволяют утверждать, что панорамное рентгенологическое исследование брюшной полости не достоверно при открытой травме живота и не может использоваться в качестве обязательного метода диагностики.