Istoricii Unirii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
98 16
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-07 10:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478+498)(092) (2)
Istoria generală (2599)
SM ISO690:2012
XENOFONTOV, Ion. Istoricii Unirii. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 4(59), pp. 81-85. ISSN 1857-0461.
10.5281/zenodo.4509392
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Istoricii Unirii

Historians of the Union


DOI: 10.5281/zenodo.4509392
CZU: 94(478+498)(092)
Pag. 81-85

Xenofontov Ion
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 februarie 2021


Rezumat

After the achievement of the Great Union in 1918, was formed a pleiad of historians who created and acted in unison with the major event in the history of the Romanians. In this sense, historians of certain national and universal value belong, such as Nicolae Iorga, Vasile Parvan, Constantin C. Giurescu, Silviu Dragomir, Alexandru Boldur and others. In an institutional framework, were create scientific approaches in the field of history that aimed at a history of the Great Romania; were elaborated synthesis works, etc.

După realizarea Marii Uniri din anul 1918 s-a constituit o pleiadă de istorici care au creat și acționat la unison cu evenimentul major din istoria românilor. Printre aceștia se numără istoricii de valoare națională și universală Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Constantin C. Giurescu, Silviu Dragomir, Alexandru Boldur ș.a. Într-un cadru instituțional s-au creat demersuri științifice în domeniul istoriei care vizau o istorie a României Întregite, s-au elaborat lucrări de sinteză etc.

Cuvinte-cheie
historians, historiography, Union, Great Romania, Bessarabia, 1918,

istorici, istoriografie, unire, România Întregită, Basarabia, 1918