Învățăturile isihaste ale lui Neagoe Basarab
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
333 7
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-17 22:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1-3.09(498)(091) (1)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1953)
SM ISO690:2012
BOBÂNĂ, Gheorghe. Învățăturile isihaste ale lui Neagoe Basarab. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2020, nr. 4(59), pp. 74-80. ISSN 1857-0461. DOI: 10.5281/ZENODO.4509543
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Învățăturile isihaste ale lui Neagoe Basarab

The hesychast Teachings of Neagoe Basarab

DOI: https://doi.org/10.5281/ZENODO.4509543
CZU: 821.135.1-3.09(498)(091)

Pag. 74-80

Bobână Gheorghe
 
Institutul de Istorie
 
Disponibil în IBN: 16 februarie 2021


Rezumat

The monumental work The teachings of Neagoe Basarab represent a synthesis of the Romanian ethical and political thinking of the 16th century. Some researchers have tried to prove that the old Romanian culture was in a synchronous relation to the Western one. We can admit, of course, some similarities and overlaps, but a chronological parallel between old Romanian, Renaissance and Modern culture is excluded. It should be noted that the old Romanian culture synchronizes with local, regional, south-eastern European cultures. Neagoe Basarab’s teachings are in line with the hesychast tradition, with the emphasis being placed on inner life as essential to the establishment of man. The teachings expose a contrast between the eternal and historical, with the author adhering to the dimension of eternity.

Opera monumentală Învățăturile lui Neagoe Basarab reprezintă o sinteză a gândirii etice şi politice româneşti din secolul al XVI-lea. După cum au încercat să demonstreze anumiți cercetători, cultura română veche s-a aflat în raporturi sincronice cu cea occidentală. Putem admite, desigur, unele asemănări și suprapuneri, dar este exclusă o similitudine cronologică între cultura veche românească și cea renascentistă și modernă. Se cuvine de evidențiat sincronizarea culturii române vechi cu culturile locale, regionale, sud-est europene. Învăţăturile lui Neagoe Basarab se înscriu pe linia tradiţiei isihaste, accentul fiind pus pe viaţa interioară drept una esenţială pentru fiinţarea omului. În opera domnitorului apare contrastul dintre etern și istoric, autorul aderând la dimensiunea eternității.

Cuvinte-cheie
teachings, synchronism, hesychasm, silence, stopping, eternal, historical, ethical, political,

învățături, sincronism, isihasm, tăcere, oprire, etern, istoric, etic, politic