Markerii pancreatitei acute
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
523 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-31 19:13
SM ISO690:2012
GHIDIRIM, Gheorghe; PLEŞCO, Elena; BERLIBA, Sergiu; BESCHIERU, Eugeniu; CHIPER, Diana. Markerii pancreatitei acute. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, nr. 2(30), pp. 70-77. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(30) / 2011 / ISSN 1857-0011

Markerii pancreatitei acute

Pag. 70-77

Ghidirim Gheorghe, Pleşco Elena, Berliba Sergiu, Beschieru Eugeniu, Chiper Diana
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2013


Rezumat

Pancreatita acută este o patologie acută infl amatorie a pancreasului, cu implicarea în proces a ţesutului pancreatic şi parapancreatic şi cu afectarea altor organe şi sisteme. PA ocupă locul 3 în patologia gastrointestinală şi rămâne o problemă complicată a chirurgiei contemporane. Incidenţa patologiei date este de la 5 până la 50 de cazuri la 100.000 de populaţie. Testul ideal de laborator în evaluarea pacientului cu PA trebuie să fi e orientat spre stabilirea certă a diagnosticului, aprecierea timpurie a severităţii pancreatitei acute şi identifi carea etiologiei. Actualmente nu există un test de laborator care ar putea fi considerat „standard de aur” pentru diagnosticarea şi aprecierea gravităţii PA. La moment cele mai importante teste în acest sens rămân amilaza şi lipaza. Utilizarea altor teste la pacienţii cu pancreatită acută urmează să fi e studiată.

Acute pancreatitis is an acute infl ammatory disorder of the pancreas that involves the pancreas and peripancreatic tissues but it can sometimes affect other organ systems. Acute pancreatitis is the third most common gastrointestinal diagnosis. This pathology was and still remains a complicated problem in the modern surgery. The incedence of acute pancreatitis per 100.000 people ranges from 5 to 50 cases per year. An ideal laboratory test in the evaluation of patient with acute pancreatitis should, in addition to accurately establishining the diagnosis, provide early assessment of its severity and identify the etiology. Presently there is no biochemical test that can be considered the ” gold standart” for the diagnosis and assessment of severity of acute pancreatitis. Amylase and lipase remain important tests in the diagnosis of this pathology. The use of other tests has no clear role in the evalution of patients with acute pancreatitis.

Острые воспалительные заболевания поджелудочной железы сопровождаются вовлечением в процесс ткани поджелудочной железы, парапанкреатических тканей и часто затрагивают другие органы и системы. Острый панкреатит занимает 3-е место в патологии желудочно-кишечного тракта, и сегодня оставаясь сложной проблемой хирургии. Приводятся данные заболеваемости от 5 до 50 случаев на 100.000