Identificarea insectelor infectate cu fitoplasmă în decursul perioadei de vegetație a tomatelor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
180 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-29 12:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
577.2.08:631.52 (4)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (520)
Lucrări agricole (962)
SM ISO690:2012
БАХШИЕВ, Айгюль; ZAMORZAEVA, Irina. Identificarea insectelor infectate cu fitoplasmă în decursul perioadei de vegetație a tomatelor. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2020, nr. 2(341), pp. 86-91. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X

Identificarea insectelor infectate cu fitoplasmă în decursul perioadei de vegetație a tomatelor

Identification the spread of insects infected with phytoplasma during the tomato growing

Идентификация распространения насекомых, зараженных фитоплазмой, в период вегетации томатов

CZU: 577.2.08:631.52

Pag. 86-91

Бахшиев Айгюль, Zamorzaeva Irina
 
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
 
Disponibil în IBN: 1 februarie 2021


Rezumat

Diagnosticul molecular al fitoplasmei în insectele din ordinul Hemiptera, vectori potențiali ai patogenului, a fost efectuat în perioada de vegetație a tomatelor. În paralel, plantele de tomate au fost analizate la prezența ′Candidatus Phytoplasma solani’. S-a determinat dinamica pozitivă a apariției ′Ca. P. solani’ la insecte și plante în decursul creșterii și dezvoltării tomatelor. La etapele inițiale ale vegetației a fost constatată lipsa patogenului ′Ca. P. solani’, iar la sfârșitul perioadei de vegetație nivelul infecției a atins valoarea de aproximativ 58% la insecte și 70% la plantele de tomate. Prezența patogenului ′Ca. P. asteris’ nu a fost stabilită.

Molecular diagnosis of two species of phytoplasmas was carried out in insects of the order Hemiptera as potential vectors of phytoplasmosis during the growing season of tomato. In parallel, the tomato plants were analyzed for the presence of the pathogen ‘Candidatus Phytoplasma solani’.The positive dynamics of the appearance of ‘Ca. P. solani’ in insects during the tomato growing season was determined. It was found the absence of ‘Ca. P. solani’ at the initial stages of plants vegetation. At the end of the growing season, the level of infection reached about 58% in the analyzed insects and 70% in tomato plants. The pathogen ‘Ca. P. asteris’ was not identified in analyzed insects.

Была проведена молекулярная диагностика двух видов фитоплазмы у насекомых из отряда Hemiptera, являющихся потенциальными переносчиками фитоплазмоза, в течение сезона вегетации томатов. Параллельно растения томатов были проанализированы на присутствие патогена ‘Candidatus Phytoplasma solani’. Была показана положительная динамика появления зараженных ‘Ca. P. solani’ насекомых в течение вегетации томатов. На начальных стадиях вегетации растений заражение ‘Ca. P. solaniʹ выявлено не было, но к концу сезона вегетации уровень зараженности насекомых достиг показателя в 58%, а растений томатов - 70%. Патоген ‘Ca. P. asteris’ не был обнаружен в проанализированных насекомых. Библ.– 15, рис.– 3, табл. – 2.

Cuvinte-cheie
′Candidatus Phytoplasma solani’, ′Candidatus Phytoplasma asteris’, diagnosticul molecular, insecte, tomate, perioadă de vegetaţie,

Candidatus Phytoplasma solani’, ‘Candidatus Phytoplasma asteris’, молекулярная диагностика, насекомые, томаты, сезон вегетации,

‘Candidatus phytoplasma solani’, ‘Candidatus Phytoplasma asteris’, molecular diagnosis, Insects, tomato, growing season