Impozitarea progresistă – o formă reușită de ameliorare a economiei la nivel macro a Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
149 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-26 01:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
519.86:336.225(478) (1)
Cercetări operaționale (OR) teorii şi metode matematice (141)
Venituri publice (331)
SM ISO690:2012
BODRUG, Svetlana. Impozitarea progresistă – o formă reușită de ameliorare a economiei la nivel macro a Republicii Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2020, nr. 7(137), pp. 64-70. ISSN 1857-2073.
10.5281/zenodo.4457516
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 7(137) / 2020 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Impozitarea progresistă – o formă reușită de ameliorare a economiei la nivel macro a Republicii Moldova

Progressive taxation is a successful form of economy improvement at the macro level of the Republic of Moldova

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4457516
CZU: 519.86:336.225(478)

Pag. 64-70

Bodrug Svetlana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 ianuarie 2021


Rezumat

În articol este propusa o modalitate nouă de impozitare, un concept mult formalizat despre o modalitate de impozitare progresistă. O rată unică de impozitare nu poate corespunde aspirațiilor populației, care la nivelul milionarilor transferă la buget 12%. Modelul matematic, algoritmul impozitării, schema-bloc a algoritmului, matricea impozitării progresistă pot fi puse la baza elaborării softului respectiv. Acesta (softul) poate fi utilizat, preventiv pentru identificarea unor para-metri din modelul simulativ. După procedurile de testare softul poate fi implementat în practică de către Ministerul de Finanțe al Republicii Moldova.

The article proposes a new way of taxation, a concept, much formalized about a progressive way of taxation. A single tax rate cannot meet the aspirations of the population, which at the level of millionaires transfers 12% to the budget. The mathematical model, the taxation algorithm, the block diagram of the algorithm, the progressive taxation matrix can be based on the elaboration of the respective software. This (software) can be used preventively to identify some parameters in the simulation model. After the testing procedures, the software can be implemented in practice by the Ministry of Finance of the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
model matematic, algoritmul impozitării progresiste, model simulativ, matricea impozitării, fracționarea veniturilor,

mathematical model, progressive taxation algorithm, simulation model, tax matrix, income fractionation