Dual inverter-fed drives with the synchronised multilevel voltage waveforms
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
631 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-01-18 13:12
SM ISO690:2012
OLESCHUK, Valentin; SIZOV, Alexandr; STANKOVIC, Alex; YAROSHENKO, Evghenii. Dual inverter-fed drives with the synchronised multilevel voltage waveforms. In: Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, pp. 1-14. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2006 / ISSN 1857-0070

Dual inverter-fed drives with the synchronised multilevel voltage waveforms

Pag. 1-14

Oleschuk Valentin1, Sizov Alexandr1, Stankovic Alex2, Yaroshenko Evghenii1
 
1 Institute of Power Engineering of ASM,
2 Northwestern State University, USA
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

This paper presents results of investigation of dual inverter-fed open-end winding induction motor electric drive systems, controlled in accordance with the algorithms of novel methodology of synchronized vector modulation. Simulations give the behavior of the proposed techniques of synchronized modulation.

Au fost cercetate sisteme de acţionări electrice reglate în baza motorului electric asincron cu înfaşurări disjuncţionate, ce se alimentează de la două invertoare cuplate, reglate în corespundere cu algoritmii modulaţiei vectoriale sincrone. Sunt prezentate rezultatele modelării sistemelor cu deferite tipuri de modulări vectoriale.

Исследованы системы регулируемого электропривода на базе асинхронного электродвигателя с разомкнутыми обмотками, питающиеся от двух спаренных инверторов, регулируемых в соответствии с алгоритмами синхронной векторной модуляцией. Приведены результаты моделирования систем с различными видами векторной модуляции.