Compoziția biochimică a sedimentelor levurilor de bere la diferite procedee de autoliză
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
122 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-29 13:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.14+573.6 (1)
Microbiologie industrială. micrologie industrială. Fermentare, industrii de fermentare. Industria băuturilor. Industria stimulenților (380)
Biologie generală şi teoretică (55)
SM ISO690:2012
BEŞLIU, Alina; CHISELIŢĂ, Oleg; CHISELIŢA, Natalia; EFREMOVA, Nadejda; TOFAN, Elena; LOZAN, Ana. Compoziția biochimică a sedimentelor levurilor de bere la diferite procedee de autoliză. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2020, nr. 6(136), pp. 54-59. ISSN 1814-3237.
10.5281/zenodo.4431557
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Compoziția biochimică a sedimentelor levurilor de bere la diferite procedee de autoliză

Biochemical composition of the beer yeast sediments in different autolysis processes


DOI: 10.5281/zenodo.4431557
CZU: 663.14+573.6
Pag. 54-59

Beşliu Alina, Chiseliţă Oleg, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, Tofan Elena, Lozan Ana
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 
Disponibil în IBN: 22 ianuarie 2021


Rezumat

În prezenta lucrare sunt evaluate rezultatele privind optimizarea condițiilor de autoliză și extragerea componenților celulari în urma fracționării biomasei sedimentelor levurilor de bere. Autoliza a fost efectuată cu utilizarea ca factori de inducție a acidului acetic glacial și a soluției tampon fosfat de sodiu, la temperaturi de +37°C și +45°C, timp de 8 ore, cu agitare periodică. S-a constatat că cantitatea maximă de proteine și carbohidrați a fost obținută în varianta experimentală în care a fost utilizată soluția tampon fosfat de sodiu la temperatura de +45°C. Rezultatele obținute prezintă o oportunitate de aplicare în biotehnologie pentru prelucrarea sedimentelor levurilor de bere și implimentarea în diverse domenii, în special în sectorul zootehnic.

In this paper are evaluated the results on the optimization of autolysis conditions and the extraction of cellular components following the fractionation of beer yeast sediment biomass. Autolysis was performed by using glacial acetic acid and sodium phosphate buffer as induction factors, at temperatures of + 37°C and + 45°C, for 8 hours, with periodic stirring. It was found that the maximum amount of protein and carbohydrates were obtained in the experimental variant in which sodium phosphate buffer was used at +45°C. The obtained results present an opportunity for application in biotechnology for the processing of brewer's yeast sediments and implementation in various fields, especially in the zootechnic sector.

Cuvinte-cheie
Saccharomyces cerevisiae, metode de autoliză, extract proteic, extract manoproteic, fracția β-glucanică, carbohidraţi, proteine,

Saccharomyces cerevisiae, autolysis methods, protein extract, mannoprotein extract, β-glucan fraction, carbohydrates, proteins