Tulburările de conştienţă în cadrul accidentelor vasculare cerebrale.Manifestări, evoluţie, tratament şi pronostic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
423 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-22 16:20
SM ISO690:2012
GAVRILIUC, Mihail; ROIBU, Consuela; ODAINIC, Olesea. Tulburările de conştienţă în cadrul accidentelor vasculare cerebrale.Manifestări, evoluţie, tratament şi pronostic . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, nr. 1(29), pp. 230-233. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(29) / 2011 / ISSN 1857-0011

Tulburările de conştienţă în cadrul accidentelor vasculare cerebrale.Manifestări, evoluţie, tratament şi pronostic

Pag. 230-233

Gavriliuc Mihail, Roibu Consuela, Odainic Olesea
 
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2013


Rezumat

În Republica Moldova AVC sunt situate pe locul II în structura mortalităţii populaţiei. Tulburările de conștienţă sunt frecvent asociate în cadrul AVC, în majoritatea cazurilor determinând o evoluţie severă și un pronostic nefavorabil al maladiei. Mai multe modele de predicţie au fost elaborate pentru pronosticarea stării pacienţilor cu AVC. Recent (2011) Nirav A. și colegii au implementat un model nou și unic pentru pronosticul ictusului cerebral prin combinarea indicilor clinici, de laborator și a parametrilor radiologici, pentru a identifi ca factorii care au impact asupra recuperării. Pacienţii de vârstă înaintată, nivel înalt la debut al scalei NIHSS, focar ischemic masiv, hiperglicemie timpurie și leucocitoză la spitalizare au un prognostic mai slab de recuperare în cazul ictusurilor ischemice.

In the Republic of Moldova, cerebrovascular accidents (stroke is ) are placed on the 2nd place in the structure of population mortality. Disorders of consciousness are frequently associated within strokes, in most cases causing a severe evolution and an unfavorable prognosis of the disease. Most of the accomplished studies, More predictive methods were developed for predicting outcomes of the patients with strokes. Recently, (2011) Nirav A. and his colleagues have implemented a new and unique method for the prediction of cerebral infarct prognostic by combining clinical indexes, that of laboratory and radiological parameters that have an impact on recovery. Patients with advanced ages, with high level at the onset of NIHSS scale, massive ischemic focal, early hyperglycemia and leukocytosis on hospitalization have a worse prognosis of recovery in the ischemic strokes.

В Республике Молдова в структуре смертности населения ишемический инсульт (ИИ) занимает II место. Нарушения сознания часто ассоциируются с ИИ, в большинстве случаев определяя тяжелое течение ИИ и неблагоприятный исход. Были созданы несколько моделей для прогнозирования результатов исхода у пациентов ИИ. Недавно (2011) A. Nirav и его коллеги внедрили новую и единственную модель прогноза исхода ИИ, комбинируя клинические показатели, лабораторные и радиологические параметры идентификации факторов, влияющих на восстановление пациентов. У пациентов в пожилом возрасте, с массивным ишемическим очагом, с высоким уровнем NIHSS в дебюте, гипергликемией и лейкоцитозом при госпитализации прогноз для восстановления при ИИ низкий.