Потери активной мощности в длинных линиях при согласованных, предельных и аварийных режимах
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
654 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-04 10:31
SM ISO690:2012
РИМСКИЙ, Валентин; БЕРЗАН, Владимир; ПАЦЮК, В.И.; КАРЧЕВА, Наталия; ANDROS, Irina. Потери активной мощности в длинных линиях при согласованных, предельных и аварийных режимах. In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-16. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2008 / ISSN 1857-0070

Потери активной мощности в длинных линиях при согласованных, предельных и аварийных режимах

Pag. 1-16

Римский Валентин, Берзан Владимир, Пацюк В.И., Карчева Наталия, Andros Irina
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Приведены точные формулы для расчета предельных значений передаваемой мощности и КПД линий переменного напряжения с активной нагрузкой на приемном конце. Определены критические сопротивления и потери мощности в зависимости от длины ВЛ класса напряжения 500…750 кВ. Исследованы аварийные режимы в нагруженной электропередаче.

Sunt obţinute formule precise pentru calcularea valorilor de limită a puterii active transmise şi a randamentului liniilor de curent alternative în regim de alimentare a sarcinii cu caracter activ (rezistiv). Sunt determinate valorile critice şi pierderile de putere activă în funcţie de lungimea liniei electrice aeriene cu tensiunea de 500 kV şi 750 kV. S-au studiat regimurile de avarie în linia aflată sub sarcină.

Exact formulas for calculation of limiting values of transmitted capacity and efficiency of lines of a variable voltage with active loading on the reception end are resulted. Critical resistance and losses of capacity are determined depending on length Air-lines of an electricity transmission of a class of a voltage 500 … 750 kV. Emergency operation in the loaded electricity transmission is investigated.