Interferenţe dintre numismatică şi onomastică în spaţiul românesc. Preliminarii generale (I)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
63 0
SM ISO690:2012
ARAPU, Valentin. Interferenţe dintre numismatică şi onomastică în spaţiul românesc. Preliminarii generale (I). In: Conspecte numismatice. Ediția 6, 11 octombrie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Muzeul de Antichităţi „Tudor Arnăut”, 2016, pp. 53-58. ISBN 978-9975-71-851-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conspecte numismatice
Ediția 6, 2016
Sesiunea "Conspecte numismatice"
Chişinău, Moldova, 11 octombrie 2016

Interferenţe dintre numismatică şi onomastică în spaţiul românesc. Preliminarii generale (I)


Pag. 53-58

Arapu Valentin
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 ianuarie 2021