Tratamentul chirurgical al pancreatitei cronice şi complicaţiilor ei: experienţă de peste 20 de ani
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
725 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-20 21:16
SM ISO690:2012
HOTINEANU, Vladimir, HOTINEANU, Adrian, CAZAC, Anatol. Tratamentul chirurgical al pancreatitei cronice şi complicaţiilor ei: experienţă de peste 20 de ani . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2011, nr. 3(31), pp. 80-84. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011

Tratamentul chirurgical al pancreatitei cronice şi complicaţiilor ei: experienţă de peste 20 de ani

Pag. 80-84

Hotineanu Vladimir, Hotineanu Adrian, Cazac Anatol
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2013


Rezumat

Studiul prezintă rezultatele tratamentului chirurgical aplicat la 387 de pacienţi cu pancreatită cronică (PC) şi complicaţiile ei, divizaţi în 2 loturi: I lot – 105 (27,0%) pacienţi cu PC, II lot – 282 (73,0%) cu PC cu complicaţii. Operaţiile de elecţie au fost: I lot –pancreato-jejunoanastomoză (PJA) pe ansa Roux, duoden-pancreatectomie cefalică. Lotul II: în cazurile complicate cu pseudochist pancreatic (PP) – drenare externă, chistpancreato-jejunoanastomoză (CPJA), splanhnicectomie toracoscopică. Pentru cazurile de PC complicată cu icter mecanic – pancreato- jejunoanastomoză (PJA) cu colecisto- sau coledoco-jejunoanastomoză (CsCJA) pe ansă bispiculată a la Roux, CPJA cu CsCJA pe ansă bispiculată a la Roux. Letalitate postoperatorie nulă.

Our study includes the results of surgical treatment of 387 patients divided into 2 groups: I group – 105 (27,00%) patients with chronic pancreatitis (PC), II group – 282 (73,0%) patients with PC and complications, during the perriod 1990-2011 in Surgical Clinic no2. Operations of choice were following: I group – pancreatojejunoanasthomosis (PJA), CDP, toracoscopic splanchnectomy. II groupe – the complicated cases with pancreatic pseudocyst (PP) – cystpancreatojejunoanasthomosis (CPJA) on the loop by Roux external drainage, ultrasound guided puncture of PP, toracoscopic splanchnectomy. PC complicated cases by obstructive jaundice – PJA with cholecysto-or-holedochojejunoanasthomosis (CoCJA) on the splitted loop by Roux (I gr.), CPJA with CoCJA on the splitted loop by Roux (II gr.). Remained operations were not folowed by postoperative lethality.

В работе представлены результаты хирургического лечения 387 больных хроническим панкреатитом (ХР) и его осложнениями, разделённые на 2 группы: I гр. – 105 (27,0%) больных ХР, II гр. – 282 (73,0%) больных ХР с его осложнениями. Ранней послеоперационной летальности не отмечалось.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Hotineanu, V.F.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Hotineanu, A.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Cazac, A.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Tratamentul chirurgical al pancreatitei cronice şi complicaţiilor ei: experienţă de peste 20 de ani
</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2011</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0011</relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2011-07-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'>Studiul prezintă rezultatele tratamentului chirurgical
aplicat la 387 de pacienţi cu pancreatită cronică (PC) şi
complicaţiile ei, divizaţi în 2 loturi: I lot – 105 (27,0%)
pacienţi cu PC, II lot – 282 (73,0%) cu PC cu complicaţii.
Operaţiile de elecţie au fost: I lot –pancreato-jejunoanastomoză
(PJA) pe ansa Roux, duoden-pancreatectomie
cefalică. Lotul II: în cazurile complicate cu pseudochist
pancreatic (PP) – drenare externă, chistpancreato-jejunoanastomoză
(CPJA), splanhnicectomie toracoscopică. Pentru
cazurile de PC complicată cu icter mecanic – pancreato-
jejunoanastomoză (PJA) cu colecisto- sau coledoco-jejunoanastomoză
(CsCJA) pe ansă bispiculată a la Roux,
CPJA cu CsCJA pe ansă bispiculată a la Roux. Letalitate
postoperatorie nulă.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>Our study includes the results of surgical treatment of
387 patients divided into 2 groups: I group – 105 (27,00%)
patients with chronic pancreatitis (PC), II group – 282 (73,0%)
patients with PC and complications, during the perriod
1990-2011 in Surgical Clinic no2. Operations of choice
were following: I group – pancreatojejunoanasthomosis
(PJA), CDP, toracoscopic splanchnectomy. II groupe –
the complicated cases with pancreatic pseudocyst (PP) –
cystpancreatojejunoanasthomosis (CPJA) on the loop by
Roux external drainage, ultrasound guided puncture of PP,
toracoscopic splanchnectomy. PC complicated cases by
obstructive jaundice – PJA with cholecysto-or-holedochojejunoanasthomosis
(CoCJA) on the splitted loop by
Roux (I gr.), CPJA with CoCJA on the splitted loop by
Roux (II gr.). Remained operations were not folowed by
postoperative lethality.</description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>В работе представлены результаты хирургического
лечения 387 больных хроническим панкреатитом (ХР)
и его осложнениями, разделённые на 2 группы: I гр. –
105 (27,0%) больных ХР, II гр. – 282 (73,0%) больных
ХР с его осложнениями. Ранней послеоперационной
летальности не отмечалось.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>