Răspunderea disciplinară a condamnaților la pedepse penale privative de libertate
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
613 34
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-05 20:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.8 (307)
Pedeapsă. Executarea sentinţei. Prevenirea crimei. (300)
SM ISO690:2012
CRUDU, Alexandr. Răspunderea disciplinară a condamnaților la pedepse penale privative de libertate. In: Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:: Culegerea comunicărilor, 1-2 octombrie 2019, Chişinău. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2019, Vol.2, pp. 238-244. ISBN 978-9975-149- 88-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2, 2019
Conferința "Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2019

Răspunderea disciplinară a condamnaților la pedepse penale privative de libertate

The disciplinary liability of the convicted persons to prison sentences

CZU: 343.8

Pag. 238-244

Crudu Alexandr
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2021


Rezumat

The disciplinary liability of the convicted persons to prison sentences is one of the basic components of the mechanism regarding re-education and re-socialization of convicted persons during the detention period. Thus, in this article was analyzed the legal framework that regulates this executive-penal institute in order to highlight the contradictory norms and the legislative deficiencies, to ensure its correct and coherent functionality. In the end, were formulated conclusions that could be useful in the reforming process of the national criminal-enforcement system.

Cuvinte-cheie
penitentiaries disciplinary liability disciplinary isolation correction means individualization of the sanction quality criteria, C, P, T the purpose of criminal punishment the detention environment disciplinary actions, National, Administration of, penitentiaries