Motivarea elevilor pentru obținerea progresului școlar și a performanței școlare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
167 21
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-03 13:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.3+159.922.7 (59)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2328)
Psihologie (1852)
SM ISO690:2012
GHEORGHIŢĂ, Margareta. Motivarea elevilor pentru obținerea progresului școlar și a performanței școlare. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2020, nr. 4(22), pp. 170-178. ISSN 1857-0623.
10.36120/2587-3636.v22i4.170-178
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Motivarea elevilor pentru obținerea progresului școlar și a performanței școlare

To achieve school progress and school performance


DOI: 10.36120/2587-3636.v22i4.170-178
CZU: 37.015.3+159.922.7
Pag. 170-178

Gheorghiţă Margareta
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2021


Rezumat

Motivația este fundamentul pe care se construiește succesul educațional. Ea reprezintă un proces psihic important deoarece declanșează și impulsionează acțiunea copilului. Toți elevii pot fi făcuți să învețe, dacă nu chiar „totul”, cum visase Comenius, cel puțin să atingă nivelul standard acceptabil al performanței școlare. Ideea de mastery-learning a ajuns scop în lumea pedagogică. Dezvoltarea competențelor profesorilor de a promova practici didactice eficiente la clasă, în scopul motivării elevilor pentru obținerea progresului școlar, a succesului și a performanței școlare este un obiectiv permanent al activității cadrelor didactice. Intervenția lor pedagogică poate influența pozitiv în spațiul școlar deficitul de motivație cognitivă sau socială.

Motivation is the foundation on which educational success is built. It is an important mental process because it triggers and drives the child's action. All students can be made to learn, if not "everything," as Comenius had dreamed, at least to reach the acceptable standard level of school performance. The idea of mastery-learning has become a goal in the pedagogical world. The development of teachers 'skills to promote effective teaching practices in the classroom, in order to motivate students to achieve school progress, success and school performance is a permanent goal of teachers' work. Their pedagogical intervention can positively influence in the school space the deficit of cognitive or social motivation.

Cuvinte-cheie
motivaţie extrinsecă, motivaţie intrinsecă, învăţare, intelect, capacitate, performanţă,

extrinsic motivation, intrinsic motivation, learning, intellect, ability, performance