Problematica stimulării prin mijloace de drept penal în cazul actelor teroriste: analiza legislației naționale și de drept penal comparat
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
234 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-27 21:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.326(478)+340.5 (1)
Infracțiuni împotriva statului (813)
Drept comparat (40)
SM ISO690:2012
GUREV, Dorina; BOTNARENCO, Mihaela. Problematica stimulării prin mijloace de drept penal în cazul actelor teroriste: analiza legislației naționale și de drept penal comparat. In: Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor. Vol.2, 1-2 octombrie 2019, Chişinău. Chişinău: CEP USM, 2019, pp. 83-94. ISBN 978-9975-149- 88-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2, 2019
Conferința "Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2019

Problematica stimulării prin mijloace de drept penal în cazul actelor teroriste: analiza legislației naționale și de drept penal comparat

The analysis of national criminal legislation and comparative criminal law on stimulation of positive behaviour in case of terrorist acts

CZU: 343.326(478)+340.5

Pag. 83-94

Gurev Dorina, Botnarenco Mihaela
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2021


Rezumat

From the content of the mentioned provisions results the will of the national legislator to use additional means, both for the prevention of acts of terrorism and for minimization of the damage that may arise because of a terrorist act, such as stimulating the perpetrator to a positive behavior. It shows the evolution of the „collaborators of justice” in the context of the criminal regulations of some states, as well as some incursions into the supranational legislation. It’s argued that the use of collaborators of justice has now become a measure that can no longer be avoided by the states if an effective fight against multiple manifestations of crime, especially the organized one, is desired.

Cuvinte-cheie
act terorist, colaborator al justiției, răspundere penală, liberare de răspundere penală, justiţie