Riscul recidivelor în tratamentul deschis al chistului renal simplu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
286 0
SM ISO690:2012
TĂNASE, Dorin. Riscul recidivelor în tratamentul deschis al chistului renal simplu . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, nr. 3(31), pp. 127-130. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011

Riscul recidivelor în tratamentul deschis al chistului renal simplu

Pag. 127-130

Tănase Dorin
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 4 decembrie 2013


Rezumat

Analiza factorilor care determină dezvoltarea recidivelor chistului renal simplu după operaţii deschise a depistat 3 factori de risc: reducerea minimă a valorilor tensionale după intervenţia chirurgicală, hematurie preoperatorie mai semnifi cativă şi localizarea chistului la nivelul polului renal superior. Dimensiunile chistului, spre deosebire de puncţia ecoghidată, nu au corelat direct cu riscul dezvoltării recidivelor în perioada postoperatorie.

Postoperative recidives’ risk factors analysis after open surgery of the simple kidney cyst has determined 3 risk factors: minimal reduction of arterial pressure values after the surgery, signifi cant preoperative hematuria and the cyst’s localization in the superior renal pole. Contrary to the ultrasound-guided cyst punction the cyst’s dimensions did not correlate directly with the risk of the postoperative recidives development.

При анализе факторов, которые определяют раз- витие рецидивов простой кисты почки после открытой кистэктомии, были обнаружены 3 фактора риска: ми- нимальное снижение значений артериального давления после операции, более выраженная предоперационная гематурия и локализация кисты на уровне верхнего по- люса почки. Размеры кисты, в отличие от пункции ки- сты под контролем УЗИ, напрямую не коррелируют с риском развития постоперационных рецидивов.