Mathematical modeling of the multipair convex-concave teeth contact in precessional gearing
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
419 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-30 10:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
681.833 (1)
Mecanisme și instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină (70)
SM ISO690:2012
BOSTAN, Viorel, BOSTAN, Ion, VACULENCO, Maxim. Mathematical modeling of the multipair convex-concave teeth contact in precessional gearing. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2020, nr. 2(10), pp. 17-27. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v10i2.17-27
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(10) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Mathematical modeling of the multipair convex-concave teeth contact in precessional gearing

Modelarea matematica a contactului multipar convex-concav în angrenajele precesionale

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v10i2.17-27
CZU: 681.833

Pag. 17-27

Bostan Viorel, Bostan Ion, Vaculenco Maxim
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2021


Cuvinte-cheie
mathematical model, precessional transmission, convex-concave contact, Euler kinematic equations,

model matematic, transmisie precesionala, contact convexconcav, ecuatii cinematice Euler