Особенности дефицита зрительного и слухового внимания детей с СДВГ
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
368 0
SM ISO690:2012
AUTOR, Nou. Особенности дефицита зрительного и слухового внимания детей с СДВГ. In: Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv, 10 decembrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP UPS „I.Creangă”, 2020, pp. 406-413. ISBN 978-9975-46-480-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv 2020
Conferința "Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv"
Chişinău, Moldova, 10 decembrie 2020

Особенности дефицита зрительного и слухового внимания детей с СДВГ


Pag. 406-413

Autor Nou
 
 
 
Disponibil în IBN: 14 ianuarie 2021


Cuvinte-cheie
дети с СДВГ, зрительное внимание, слуховое внимание, синдром дефицита внимания с гиперактивностью,

children with ADHD, visual attention, auditory attention, attention deficit hyperactivity disorder