Construcţia fractală a romanului „Viaţa şi moartea nefericitului Filimon…” de Vladimir Beşleagă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
134 0
SM ISO690:2012
GHERMAN, Oxana. Construcţia fractală a romanului „Viaţa şi moartea nefericitului Filimon…” de Vladimir Beşleagă. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 20, Vol.3, 22-23 martie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2018, pp. 45-54. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 20, Vol.3, 2018
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 22-23 martie 2018

Construcţia fractală a romanului „Viaţa şi moartea nefericitului Filimon…” de Vladimir Beşleagă


Pag. 45-54

Gherman Oxana
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 12 ianuarie 2021


Rezumat

The fractal structure of the novel Viaţa şi moartea nefericitului Filimon… by Vladimir Beşleagă is an innovative and the most important aspects for text interpretation because it recreates the image of the world in disaggregation. At the same time, the irregular structure of the novel makes its understanding difficult. Filimon's life is mirrored in several forms, each of them represents a specific image, but none of them is proposed as an absolute truth. The artistic image created by the novel’s fractal structure is a way of representing the world in human consciousness – the fractal identity of the human being, the social or cultural fractality of the community.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-119212</cfResPublId>
<cfResPublDate>2018</cfResPublDate>
<cfVol>Seria 20, Vol.3</cfVol>
<cfStartPage>45</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/119212</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p><em>Construcţia fractală a romanului &bdquo;Viaţa şi moartea nefericitului Filimon&hellip;&rdquo; de Vladimir Beşleagă</em></p></cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The fractal structure of the novel Viaţa şi moartea nefericitului Filimon&hellip; by Vladimir Beşleagă is an innovative and the most important aspects for text interpretation because it recreates the image of the world in disaggregation. At the same time, the irregular structure of the novel makes its understanding difficult. Filimon&#39;s life is mirrored in several forms, each of them represents a specific image, but none of them is proposed as an absolute truth. The artistic image created by the novel&rsquo;s fractal structure is a way of representing the world in human consciousness &ndash; the fractal identity of the human being, the social or cultural fractality of the community.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-39686</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-39686</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-39686-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2018T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Gherman</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Oxana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>