Experiența Federației Ruse în combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
134 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-07 16:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.43 (464)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (842)
SM ISO690:2012
CIOBANU, Mihail; COLESNICOVA, Tatiana. Experiența Federației Ruse în combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol. In: Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция. Editia 6, Vol.1, 10 decembrie 2020, Comrat. Comrat, Republica Moldova: Tipografia "Centrografic”, 2020, pp. 3-7. ISBN 978-9975-83-116-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1, 2020
Conferința "Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации "
Comrat, Moldova, 10 decembrie 2020

Experiența Federației Ruse în combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol


CZU: 338.43
Pag. 3-7

Ciobanu Mihail, Colesnicova Tatiana
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2021


Rezumat

Această lucrare prezintă experiența Federației Ruse privind măsurile de combatere a consecințelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol. Astfel de măsuri de suport includ:plăți către categorii vulnerabile de cetățeni;extinderea termenelor de plată a unor impozite; împrumuturi concesionale; restructurarea împrumuturilor concesionale de investiții și a celor pe termen scurt; stres-teste; prelungirea depunerii declarațiilor de impozit și alte măsuri.

This paper presents the experience of the Russian Federation on measures for combating the consequences of the COVID-19 pandemic on the agricultural sector. Such support measures include: payments to vulnerable categories of citizens; extending the terms of payment of some taxes; concessional loans; restructuring of concessional short-term and investment loans; stress tests; extension of filing tax returns and other measures.

Cuvinte-cheie
măsuri, suport, COVID-19, agricultură, Rusia,

measures, support, COVID-19, Agriculture, Russia

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Ciobanu, M.</creatorName>
<affiliation>Institutul Naţional de Cercetări Economice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Colesnicova, T.V.</creatorName>
<affiliation>Institutul Naţional de Cercetări Economice, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Experiența Federației Ruse &icirc;n combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-83-116-1</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>măsuri</subject>
<subject>suport</subject>
<subject>COVID-19</subject>
<subject>agricultură</subject>
<subject>Rusia</subject>
<subject>measures</subject>
<subject>support</subject>
<subject>COVID-19</subject>
<subject>Agriculture</subject>
<subject>Russia</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>338.43</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Această lucrare prezintă experiența Federației Ruse privind măsurile de combatere a consecințelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol. Astfel de măsuri de suport includ:plăți către categorii vulnerabile de cetățeni;extinderea termenelor de plată a unor impozite; &icirc;mprumuturi concesionale; restructurarea &icirc;mprumuturilor concesionale de investiții și a celor pe termen scurt; stres-teste; prelungirea depunerii declarațiilor de impozit și alte măsuri.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>This paper presents the experience of the Russian Federation on measures for combating the consequences of the COVID-19 pandemic on the agricultural sector. Such support measures include: payments to vulnerable categories of citizens; extending the terms of payment of some taxes; concessional loans; restructuring of concessional short-term and investment loans; stress tests; extension of filing tax returns and other measures.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>