Experiența Federației Ruse în combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
136 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-07 16:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.43 (464)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (842)
SM ISO690:2012
CIOBANU, Mihail; COLESNICOVA, Tatiana. Experiența Federației Ruse în combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol. In: Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция. Editia 6, Vol.1, 10 decembrie 2020, Comrat. Comrat, Republica Moldova: Tipografia "Centrografic”, 2020, pp. 3-7. ISBN 978-9975-83-116-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1, 2020
Conferința "Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации "
Comrat, Moldova, 10 decembrie 2020

Experiența Federației Ruse în combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol


CZU: 338.43
Pag. 3-7

Ciobanu Mihail, Colesnicova Tatiana
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2021


Rezumat

Această lucrare prezintă experiența Federației Ruse privind măsurile de combatere a consecințelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol. Astfel de măsuri de suport includ:plăți către categorii vulnerabile de cetățeni;extinderea termenelor de plată a unor impozite; împrumuturi concesionale; restructurarea împrumuturilor concesionale de investiții și a celor pe termen scurt; stres-teste; prelungirea depunerii declarațiilor de impozit și alte măsuri.

This paper presents the experience of the Russian Federation on measures for combating the consequences of the COVID-19 pandemic on the agricultural sector. Such support measures include: payments to vulnerable categories of citizens; extending the terms of payment of some taxes; concessional loans; restructuring of concessional short-term and investment loans; stress tests; extension of filing tax returns and other measures.

Cuvinte-cheie
măsuri, suport, COVID-19, agricultură, Rusia,

measures, support, COVID-19, Agriculture, Russia

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-119108</doi_batch_id>
<timestamp>1623663740</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации    </full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-83-116-1</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Experiența Federației Ruse &icirc;n combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Mihail</given_name>
<surname>Ciobanu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Tatiana</given_name>
<surname>Colesnicova</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>3</first_page>
<last_page>7</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>