Experiența Federației Ruse în combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
135 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-07 16:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.43 (464)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (842)
SM ISO690:2012
CIOBANU, Mihail; COLESNICOVA, Tatiana. Experiența Federației Ruse în combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol. In: Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция. Editia 6, Vol.1, 10 decembrie 2020, Comrat. Comrat, Republica Moldova: Tipografia "Centrografic”, 2020, pp. 3-7. ISBN 978-9975-83-116-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1, 2020
Conferința "Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации "
Comrat, Moldova, 10 decembrie 2020

Experiența Federației Ruse în combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol


CZU: 338.43
Pag. 3-7

Ciobanu Mihail, Colesnicova Tatiana
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2021


Rezumat

Această lucrare prezintă experiența Federației Ruse privind măsurile de combatere a consecințelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol. Astfel de măsuri de suport includ:plăți către categorii vulnerabile de cetățeni;extinderea termenelor de plată a unor impozite; împrumuturi concesionale; restructurarea împrumuturilor concesionale de investiții și a celor pe termen scurt; stres-teste; prelungirea depunerii declarațiilor de impozit și alte măsuri.

This paper presents the experience of the Russian Federation on measures for combating the consequences of the COVID-19 pandemic on the agricultural sector. Such support measures include: payments to vulnerable categories of citizens; extending the terms of payment of some taxes; concessional loans; restructuring of concessional short-term and investment loans; stress tests; extension of filing tax returns and other measures.

Cuvinte-cheie
măsuri, suport, COVID-19, agricultură, Rusia,

measures, support, COVID-19, Agriculture, Russia

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-119108</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020</cfResPublDate>
<cfVol>Editia 6, Vol.1</cfVol>
<cfStartPage>3</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-83-116-1</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/119108</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Experiența Federației Ruse &icirc;n combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>măsuri; suport; COVID-19; agricultură; Rusia; measures; support; COVID-19; Agriculture; Russia</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Această lucrare prezintă experiența Federației Ruse privind măsurile de combatere a consecințelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului agricol. Astfel de măsuri de suport includ:plăți către categorii vulnerabile de cetățeni;extinderea termenelor de plată a unor impozite; &icirc;mprumuturi concesionale; restructurarea &icirc;mprumuturilor concesionale de investiții și a celor pe termen scurt; stres-teste; prelungirea depunerii declarațiilor de impozit și alte măsuri.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>This paper presents the experience of the Russian Federation on measures for combating the consequences of the COVID-19 pandemic on the agricultural sector. Such support measures include: payments to vulnerable categories of citizens; extending the terms of payment of some taxes; concessional loans; restructuring of concessional short-term and investment loans; stress tests; extension of filing tax returns and other measures.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-54584</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-12970</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-54584</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-54584-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Ciobanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Mihail</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-12970</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-12970-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Колесникова</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Татьяна</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>