Circular economy as a new industrial paradigm
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
158 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-28 15:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.2/.4:330.3 (2)
Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificare economică (279)
Producție (606)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (1801)
Dinamica economică. Circuit economic (244)
SM ISO690:2012
IORDACHI, Victoria. Circular economy as a new industrial paradigm. In: Journal of Social Sciences. 2020, nr. 3(4), pp. 17-25. ISSN 2587-3490.
10.5281/zenodo.4296305
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Social Sciences
Numărul 3(4) / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504

Circular economy as a new industrial paradigm


DOI: 10.5281/zenodo.4296305
CZU: 338.2/.4:330.3
Pag. 17-25

Iordachi Victoria
 
National Institute for Economic Research of Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 ianuarie 2021


Rezumat

As a result of the fourth industrial revolution technologies spread and the digitalization of the economy, new opportunities are opening up for the development of circulaprinciples of production. The use of digital economy technologies is associated with obtaining positive effects related to the use of raw materials and energy resources. The positive effects are due not only to the rationalization of resource consumption, but also to the implementation of operations to restore and regenerate the natural environment through the use of innovative digital technologies. All this contributes to the formation of a fundamentally new model of the economy, which acquires a restorative and closed character, based on the principle of "take-make-reuse" and being an alternative to the previously dominant linear model based on the principle of "take-make-waste". The article is devoted to defining the role of the circular economy in the transition to the fourth industrial revolution. Also, a comparative analysis of linear and circular models of the economy is presented.

Drept urmare a răspândirii tehnologiilor celei de-a patra revoluții industriale și a digitalizării economiei, se deschid noi oportunități pentru dezvoltarea principiilor circulare de producție. Utilizarea tehnologiilor economiei digitale este asociată cu obținerea de efecte pozitive legate de folosirea materiilor prime și a resurselor energetice. Efectele pozitive se datorează nu numai raționalizării consumului de resurse, ci și implementării operațiunilor de restaurare și regenerare a mediului natural prin utilizarea tehnologiilor digitale inovatoare. Toate acestea contribuie la formarea unui model fundamental nou al economiei, care capătă caracter restaurativ și închis bazat pe principiul „folosește-produce-reutilizează”, fiind o alternativă la modelul liniar anterior dominant bazat pe principiul „folosește-produce-aruncă”. Articolul este dedicat definirii rolului economiei circulare în tranziția la a patra revoluție industrială. De asemenea, este expusă analiza comparativă a modelelor liniare și circulare ale economiei.

Cuvinte-cheie
eco-design, Fourth Industrial Revolution, green economy, linear model, remanufacturing, recycle, sustainable development,

proiectare ecologică, a patra revoluție industrială, economie verde, model liniar, remanufacturare, reciclare, dezvoltare durabilă