Художественно-профессиональное образование для женщин в Галичине конца ХІХ – начала ХХ в.: школы кружевоплетения
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
631 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-28 18:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
377.1:746.2-055.2(477)"XVIII-XIX" (1)
Învățământ specializat/de specialitate. Învățământ tehnic, profesional. Școli, institute, colegii profesionale/tehnice. Politehnici. Școli de meserii (279)
Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă (346)
SM ISO690:2012
КОЗАКЕВИЧ, Олена. Художественно-профессиональное образование для женщин в Галичине конца ХІХ – начала ХХ в.: школы кружевоплетения. In: Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic, Ed. 2, 27-28 martie 2020, Chişinău. Chişinău: Tipogragia Garomont Studio, 2020, Ediţia 2, pp. 125-132. ISBN 978-9975-3452-6-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2, 2020
Simpozionul "Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic"
2, Chişinău, Moldova, 27-28 martie 2020

Художественно-профессиональное образование для женщин в Галичине конца ХІХ – начала ХХ в.: школы кружевоплетения

CZU: 377.1:746.2-055.2(477)"XVIII-XIX"

Pag. 125-132

Козакевич Олена
 
Институт народоведения НАН Украины, Львов
 
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2021


Rezumat

At the end of the 19th century, the development of artistic and professional education for women began in Galicia due to many socio-cultural and economic factors. In the region where agriculture was dominant there were no specialized textile industry workers, which made it difficult to establish proper lacemaking enterprises. The development of lace depended on many factors, mostly connected with European fashion trends and transformations in socio-cultural life of the time. In the late 19th century, the Galician authorities addressed the issue of low level of professional education in the region, which meant that special education centers and specialist schools of lacework for women had to be established. An important role in the development of artistic and professional education of women in Galicia was played by exhibitions. The most famous centers of lace making education were in Bobova, Kanchuga, Zakopane, Javoriv, Lviv.

Cuvinte-cheie
professional education, artistic education, Galicia, lacework, schools of lace making

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-118839</doi_batch_id>
<timestamp>1720928695</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>[email protected]</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-3452-6-2</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Художественно-профессиональное образование для женщин в Галичине конца ХІХ &ndash; начала ХХ в.: школы кружевоплетения</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Olena</given_name>
<surname>Kozakevici</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>125</first_page>
<last_page>132</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>