Despre educaţia muzeală şi direcţii de dezvoltare a managementului muzeal
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
333 38
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-03 15:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.03:069.01:005 (1)
Educație (12045)
Muzee. Expoziții permanente (424)
Management (1509)
SM ISO690:2012
LAZAR, Natalia. Despre educaţia muzeală şi direcţii de dezvoltare a managementului muzeal. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Seria 22, Vol.4, 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, 2020, pp. 314-319. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4, 2020
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
22, Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020

Despre educaţia muzeală şi direcţii de dezvoltare a managementului muzeal

CZU: 37.03:069.01:005

Pag. 314-319

Lazar Natalia12
 
1 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca,
2 Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2021


Rezumat

Through an active and innovative museum management, the museum has become a significant player on the contemporary cultural scene and an important factor of information and education, in a relationship of complementarity with the formal education system. The identification of coherent strategic directions and the establishment of an operational framework in accordance with financial and human resources make possible the efficien t operation of the museum, having as basic pillars the conservation, research, development, capitalization, promotion of its heritage, with emphasis on intensifying museum education activities.

Cuvinte-cheie
museum, museum management, education, public, society