Sculptorii Valentin Vârtosu şi Grigore Sultan în atelierul lui Lazăr Dubinovschi. Deprinderi în domeniul portretului sculptural
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
176 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-15 22:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
730(478) (19)
Arte plastice (289)
SM ISO690:2012
BRIGALDA, Eleonora; MARIAN, Ana. Sculptorii Valentin Vârtosu şi Grigore Sultan în atelierul lui Lazăr Dubinovschi. Deprinderi în domeniul portretului sculptural. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Seria 22, Vol.4, 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, 2020, pp. 292-297. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4, 2020
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020

Sculptorii Valentin Vârtosu şi Grigore Sultan în atelierul lui Lazăr Dubinovschi. Deprinderi în domeniul portretului sculptural


CZU: 730(478)
Pag. 292-297

Brigalda Eleonora1, Marian Ana2
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2021


Rezumat

Lazar Dubinovsky, who will be 110 this year, was not only a sculptor with deep knowledge, but also a good conductor in the art world for the young generation. Talented young sculptors, including Grigory Sultan and Valentin Vyrtosu, made their first confident steps in the field of sculptural portraiture in the workshop of Lazar Dubinovsky. Both sculptors took over some secrets of craftsmanship from the maestro Lazar Dubinovsky in a realistic approach to the portrait. They got a solid theoretical and practical foundation, on the base of which, they began to work in a variety of ways, realizing their artistic aspirations.

Cuvinte-cheie
sculptor, sculptural portrait, drawing, shaping a shape, artist plastic