Universitatea de Studii Europene din Moldova. Chişinău. Imagini feminine în cultură şi presă. Studii comparate
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
449 10
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-21 01:22
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
396:[008+070]+316.346.2-055.2 (1)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (2302)
Civilizație. Cultură. Progres (829)
Ziare. Presă. Jurnalism (573)
Structură socială. Societatea ca sistem social (1018)
SM ISO690:2012
ENACHI, Valentina. Universitatea de Studii Europene din Moldova. Chişinău. Imagini feminine în cultură şi presă. Studii comparate. In: Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic, Ed. 2, 27-28 martie 2020, Chişinău. Chişinău: Tipogragia Garomont Studio, 2020, Ediţia 2, pp. 112-124. ISBN 978-9975-3452-6-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2, 2020
Simpozionul "Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic"
2, Chişinău, Moldova, 27-28 martie 2020

Universitatea de Studii Europene din Moldova. Chişinău. Imagini feminine în cultură şi presă. Studii comparate

CZU: 396:[008+070]+316.346.2-055.2

Pag. 112-124

Enachi Valentina
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 5 ianuarie 2021


Rezumat

The presented material analyzes the changes of the feminine symbols in the history of culture. In order to present the twentieth century, as a main tool is used the history of cinematography. The paper also studies the cultural values and their correspondence with the gender features. The main gender stereotypes are presented.

Cuvinte-cheie
symbol, archetype, womanhood, crisis, problem